Zarząd TPSP

Skład Zarządu TPSP od 26.03.2022 r. 

Maria Teresińska-Wieczorek –  Prezes TPSP


 

Pozostali członkowie Zarządu TPSP:

  • Magdalena Rola – Wiceprezes ds. organizacji

 

  • Jolanta Grażyna Rodak – Sekretarz TPSP

 

  • Jolanta Marta Szczerba-Witenberg – Skarbnik TPSP

 

  • Piotr Wojciech Ładniak – Przewodniczący Komisji Wystaw

 

  • Anna Katarzyna Lisowska-Musiatewicz – Członek Komisji Wystaw

 

  • Wiesław Stefański – Członek Komisji Wystaw

 

  • Agnieszka Szady – Członek Zarządu

 

  • Agata Stanowska – Członek Zarządu

  • Barbara Telejko – Członek Zarządu