Jubileusz 40 lat pracy twórczej Krystyny Zlot. Uroczystość odbyła się 28 czerwca 2019 r. w Garbowie.

Jubileusz 40-lecia pracy twórczej naszej członkini Krystyny Zlot, to uroczystość, która zgromadziła ponad 40 miłośników sztuki zarówno z gminy Garbów, ale także z Lublina i innych miejscowości.

Jubileusz, połączony z wystawą obrazów (wybranych spośród ok. 800, jakie do tej pory zostały namalowane ręką utalentowanej artystki), odbył się w piątek 28 czerwca 2019 r., w pięknym obiekcie restauracyjnym Romax. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Grabowskiej.

Wyjątkowego charakteru jubileuszowego popołudnia dopełniła obecność znamienitych gości, wśród których byli: Zbigniew Wojciechowski-Marszałek Województwa Lubelskiego, Sebastian Trojak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, dr Artur Sępoch -dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Obecni byli artyści malarze zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków oddział Lublin, a także członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie w tym również Prezes Towarzystwa – Maria Teresińska-Wieczorek, Wice prezes Halina Sajewicz, Elwira Wasak, Ewa Wójcik, Stanisława Kotarska, Teresa Stasiak, Hanna Gralak, Liliana Danelczyk, Anna Zgódka, Magdalena Rola. Były władze gminy wójt Kazimierz Firlej i z-ca wójta Małgorzata Sanaluta, przybył również ks. proboszcz Zenon Małyszek. Obecni byli członkowie TPZG. Nie zabrakło również rodziny Jubilatki, były córki: Małgorzata i Dorota z rodzinami, wnuczek Piotr z żoną Karoliną, Irena i Wojciech Wankiewiczowie, Maria i Sławomir Pączkowscy.

Zebranych przywitała oraz słowo na temat dorobku twórczego artystki powiedziała Halina Stępniak – prezes TPZG. Pani Krystyna Zlot została uhonorowana Medalem za Zasługi dla Województwa Lubelskiego, którego dokonał Zbigniew Wojciechowski. Dziękując za to szczególne wyróżnienie, artystka podarowała na ręce pana marszałka obraz „Lublin KUL – Światłość” dla Urzędu Marszałkowskiego, a także na pamiątkę spotkania wręczyła obraz, przedstawiający „Marszałka Józefa Piłsudskiego w rozmowie z gen. Edwardem Rydzem Śmigłym w drodze do Kijowa w 1920 r.”. Życzenia i gratulacje złożył dr Artur Sępoch, dyr WOK, który zaproponował odśpiewanie sto lat naszej artystce. Jubilatkę uhonorowały również władze gminy, wójt Kazimierz Firlej wręczył kosz kwiatów, a Małgorzata Sanaluta za-ca wójta, podarowała portret jubilatki, wykonany przez znaną karykaturzystkę P. Izabelę Dybala. Nasza malarka ofiarowała na ręce wójta dwa najnowsze obrazy, odnoszące się do 450-lecia powstania Unii Lubelskiej, przedstawiające obelisk znajdujący się na Placu Litewskim w Lublinie, aby zdobiły wnętrza budynku Urzędu Gminy w Garbowie. List gratulacyjny „za wybitny wkład w rozwój kultury narodowej Krystyny Zlot” od Wojciecha Menzelewskiego, prezesa ZPAP oddział Lublin- odczytała P. Elwira Wasak. Z kolei P. Maria Teresińska-Wieczorek, prezes TPSP złożyła podziękowania koleżance Krystynie za całokształt działalności.

Atmosfera spotkania była podniosła, a jednocześnie bardzo serdeczna. Każdy z obecnych zachwycał się malarstwem P. Krystyny. Z wielkim zainteresowaniem zaproszeni goście słuchali historii tworzenia i powstawania kolejnych obrazów. Swoje uznanie i podziw dla twórczości artystki-malarki wyrażali słowami, podziękowaniami, życzeniami nawet w pięknej poetyckiej formie. Poetka P. Zofia Abramek oraz P. Ewa Wójcik z TPSP odczytały specjalnie na tę okoliczność ułożone wiersze. Artystka dziękowała wszystkim za obecność na jubileuszu, za życzenia, kwiaty, za serce i miłą atmosferę. Organizatorce spotkania na pamiątkę wręczyła obraz „Chwila refleksji”. Na zakończenie uroczystości był tort od TPZG oraz lampka wina i poczęstunek, który ufundowali właściciele „Dworu Ewelina” pan Leszek Rozpędowski i jego córka Ewelina. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.