Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TPSP odbędzie się dnia 17 marca (sobota) o godz. 11.00 Zapraszamy!

 

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie uprzejmie zawiadamia, iż dnia 17 marca (sobota) w Galerii TPSP „Przy Bramie” ul. Grodzka 34/36 odbędzie się: Walne Zebranie Sprawozdawcze członków o godz. 11.00.

Porządek dzienny zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz protokólanta.
  4. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności TPSP za 2017r.
  5. Odczytanie sprawozdań przez poszczególne Komisje TPSP.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania przez Walne oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
  7. Przyjęcie i uchwalenie programu działania – preliminarza na 2018r.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Dyskusja i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

Zgodnie ze Statutem uczestnictwo w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym jest obowiązkiem członka TPSP w Lublinie.

 

Zarząd TPSP