Józefów nad Wisłą 14-28 lipca 2014r.

Jak co roku zarówno członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych jak i uczestnicy Ogniska Plastycznego spotkali się na plenerze w Józefowie n/d Wisłą. Plener odbył się w terminie od 14 do 28 lipca 2014r. Komisarzem pleneru był Mirosław Gawryluk. Konsultantem artystycznym mgr Waldemar Figiel.

Uczestnicy pleneru mogli przedstawić bogate plony swojej pracy na wystawie poplenerowej.