Telefon:
+48 81 532 28 31
Siedziba:

ul. Grodzka 34/36
20-112 Lublin

O stowarzyszeniu

divi-cart-pro-about-1
divi-cart-pro-about-2

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych powstało w roku 1964, dzięki grupie zapaleńców zainteresowanych działalnością związaną ze sztuką. Głównym celem statutowym TPSP jest upowszechnianie kultury w Lublinie, a całą swoją działalność skupia na krzewieniu wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuk pięknych i kształtowaniu kultury plastycznej wśród jego członków a także mieszkańców Lublina.

TPSP organizuje w Galerii “Przy Bramie” wystawy indywidualne i zbiorowe przez cały rok, gdzie wystawiają swoje prace członkowie Towarzystwa, a także zaproszeni artyści polscy i zagraniczni. Są to najczęściej wystawy w zakresie malarstwa, rzeźby, instalacji, fotografii oraz gobelinu. Niektóre wernisaże połączone są z koncertami muzycznymi.

Organizowane są Plenery Malarskie w atrakcyjnych miejscach tj. Kazimierz Dolny n/d Wisłą, Nałęczów, Józefów n/d Wisłą, Łosie (Beskid Niski), a także w innych miejscowościach w kraju i za granicą. Spotkania te stają się okazją do spotkań plastyków zawodowych z amatorami i sympatykami sztuki, a co za tym idzie dają szansę konfrontacji różnorodnych postaw artystycznych oraz wymianę doświadczeń warsztatowych. Wyjazdy plenerowe członków TPSP każdego roku owocują dużą ilością prac: szkiców, obrazów olejnych, pasteli i gwaszy, które prezentowane są na wystawach.

Wystawa poplenerowa w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie

Organizowane są różne konkursy malarskie, między innymi “Chrońmy piękno polskiej ziemi” oraz “ Lublin w malarstwie”. Jest to impreza cykliczna o zasięgu regionalnym a jej celem jest przybliżenie piękna architektury Lublina oraz ukazanie zabytków miasta. Dla członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych jest okazją do wykazania się swoimi zdolnościami artystycznymi oraz zaprezentowania swoich prac publiczności. Uczestnikami imprezy są profesjonaliści i amatorzy.

Organizowane są dla członków TPSP szkolenia i prelekcje o sztuce ,jak również wyjazdy na ciekawe wystawy do innych miast w Polsce.

Galeria organizuje ekspozycje w dwóch pomieszczeniach wystawowych. W trzecim pomieszczeniu w galerii małej znajduje się ekspozycja stała.

Obecnie w Towarzystwie zrzeszonych jest około 200 członków z Lublina i okolic. Są wśród nich zarówno artyści amatorzy jak również zawodowi plastycy, a także rzeźbiarze.

Raz w miesiącu odbywają się zebrania członkowskie, a w każdy pierwszy wtorek miesiąca spotkania integracyjne.