ZAPRASZAMY NA KURSY RYSUNKU I MALARSTWA 2022/2023 w Ognisku Plastycznym od podstaw i dla zaawansowanych. Ognisko Plastyczne przy TPSP ul. Grodzka 34/36 Lublin. Koszt 150 zł/m-c. Od 13 września 2022 r. rozpoczynamy zajęcia pod kier. mgr Piotra Szymankiewicza. Wszystkich chętnych zapraszamy!

Kursy organizowane są dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych. Od m-ca września 2022 r. 150 zł./m-c (w grupach pod kier. mgr Piotra Szymankiewicza, mgr Marty Wasilczyk, Wiesława Stefańskiego) oraz 160 zł./m-c (w grupie pod kier. mgr Macieja Bijasa).

Kursy organizowane są w zakresie:

  • 3-letnie kursy rysunku i malarstwa
  • 1-roczne przygotowawcze do egzaminów na wyższe uczelnie
  • warsztaty z akwareli

Zapisy na adres: tpsp.lublin@gmail.com

Zajęcia trwają od września do czerwca z przerwą wakacyjną. Jesteśmy w trakcie tworzenia harmonogramu zajęć na 2022/2023.

Od 13 września 2022 r. rozpoczynamy zajęcia pod kier. mgr Piotra Szymankiewicza.
Harmonogram zajęć:
I grupa wtorek w godz. 15.45-18.00
II grupa wtorek w godz. 18.00-20.15
III grupa piątek w godz. 15.45-18.00
Materiały potrzebne na pierwsze zajęcia:
Szkicownik formatu A4 lub blok techniczny
Ołówki miękkie (3B)
Nożyk do ostrzenia ołówków
Gumka miękka chlebowa

PLAN ZAJĘĆ W OGNISKU PLASTYCZNYM NA 2021/2022. 

ZAJĘCIA Z RYSUNKU I MALARSTWA (Zajęcia odbywają się w pracowni Ogniska Plastycznego TPSP ul. Grodzka 34, Lublin)

Wtorek: 10.00 – 13.00 grupa zaawansowana pod kier. mgr Macieja Bijasa

Wtorek: 15.45 – 18.00 grupa początkująca pod kier. mgr Piotra Szymankiewicza

Wtorek: 18.00 – 20.15 grupa początkująca i przygotowująca na wyższe uczelnie pod kier. mgr Piotra Szymankiewicza

Środa: 15.45 – 18.00 grupa początkująca i zaawansowana pod kier. mgr Marty Wasilczyk

Czwartek: 15.45 – 18.00 grupa początkująca i zaawansowana pod kier. mgr Marty Wasilczyk

Czwartek: 18.00 – 20.15 grupa początkująca i zaawansowana pod kier. Marty Wasilczyk

Piątek: 15.45 – 18.00 grupa początkująca i zaawansowana pod kier. mgr Piotra Szymankieiwcza

Piątek: 18.00 – 21.00 grupa zaawansowana pod kier. mgr Macieja Bijasa

WARSZTATY Z AKWARELI I IKONOPISANIA (Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Galerii TPSP „Przy Bramie” ul. Grodzka 36, Lublin)

Środa: 17.00 – 19.00 – grupa pod kier. Wiesława Stefańskiego (warsztaty z akwareli)

Poniedziałek: 17.00 – 19.00 – grupa pod kier. Teresy Zembrzyckiej (warsztaty z ikonopisania)

 

Zapraszamy serdecznie! 

,