Wystawa konkursowa „Lublin w Malarstwie”. Termin ekspozycji: 24 czerwca – 13 lipca br.

W tym roku już po raz piętnasty TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W LUBLINIE zorganizowało konkurs plastyczny LUBLIN W MALARSTWIE.

Idea przedsięwzięcia zakłada sięgnięcie przez twórców do nieprzebranego źródła inspiracji, jakim jest Lublin. Czerpania z jego wielowiekowych dziejów i tradycji, po której zostały czasami ślady, ale też tej, która jest ciągle żywa.  Zaprasza do szerokiego spojrzenia na panoramę królewskiego grodu, a także do penetracji jego najskrytszych zakamarków. Tematem mogą być mieszkańcy miasta i dziejące się w nim wydarzenia. Tyle tego, a to dopiero pierwszy człon tytułu imprezy. A druga połowa? Wcale nie biedniejsza ani niej zacna. Ba, nawet ważniejsza, bo cóż po temacie obrazu, jeśli jego forma nie jest wynikiem dążenia do doskonałości?

Zainteresowanie konkursem poprzez nadesłanie własnych obrazów wyraziło wiele osób- członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Jak przewidziano w regulaminie imprezy, twórcy biorący w nim udział poddali się ocenie jury, które miało dokonać selekcji obrazów na podsumowującą wystawę, wskazać prace szczególnie udane, przyznać im nagrody i wyróżnienia.

W tym roku jurorami było trzech malarzy-profesorów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: KRZYSZTOF BARTNIK (przewodniczący komisji), MARIUSZ DRZEWIŃSKI, TOMASZ ŚWIERBUTOWICZ.

Komisja dokonała przeglądu 63 obrazów. Do pokonkursowej wystawy zakwalifikowała 30. Z tej grupy prac wyłoniła 16 pretendujących do wyróżnienia. Wytypowała 3 obrazy do nagród i 3 do wyróżnień honorowych.

Odczytanie w obrazach konkursowych wartości, dzięki którym stają się oryginalne, nowe, niepowtarzalne, zaskakujące, piękne, harmonijne, rzetelne, dobre, mądre, autentyczne, bezpośrednie, ale też dostrzeżenie przeciwieństwa tego wszystkiego, to zadanie niełatwe i, jak zawsze, wzbudzające kontrowersje. Tak to już jest z konkursami… .

W imieniu jury gratuluję organizatorom wystawy, jej uczestnikom, a w szczególności laureatom.

Krzysztof Bartnik – przewodniczący jury konkursu LUBLIN W MALARSTWIE

Wystawa konkursowa „Lublin w Malarstwie” jest możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Ponadto jest ona wpisana w program wydarzenia „Noc Kultury 2016.

Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016r. komisja spośród wszystkich 63 prac biorących udział w konkursie łącznie 35 autorów zakwalifikowała na wystawę 30 obrazów 25 artystów. W tym nominowała do nagród i wyróżnień 16 obrazów.

 1. Krystyna Rakowska „Kadr z ulicy Jezuickiej” pastel olejny 47×57
 2. Izabella Edeńska „Wzgórze zamkowe” akryl 40×50
 3. Krystyna Puzoń „Dom Żołnierza” olej 50×80
 4. Magdalena Mańkowska „Lublin-Brama Krakowska” suchy pastel 100×70
 5. Stanisława Kotarska „Skrzynia skarbów” olej 100×50
 6. Piotr Ładniak „Plac po Farze” olej 40×65
 7. Krzysztof Banach „Rybna 5” akryl 40×50
 8. Krzysztof Banach „W bramie” akryl 50×40
 9. Aleksander Avetisyan „Lublin w deszczu” olej 55×60
 10. Tomasz Winiarski „Ulica Jezuicka” olej 92×73
 11. Jolanta Rodak „Staromiejskie podwórko” pastel olejny 42×58
 12. Ewelina Maliborska „Lubartowska w deszczu” akwarela 48×68
 13. Lucyna Juchkiewicz „Ulica z Koziołkiem” pastel 50×40
 14. Zofia Skiba „Odbicie” akryl 70×45
 15. Anna Syta „Moje miasto” olej 70×50
 16. Anna Celińska-Banaszek „Szeroka 26” akryl 50×70

Przyznano 3 (trzy) nagrody:

 1. Krzysztof Banach „Ul. Rybna 5” akryl 40×50
 2. Piotr Ładniak „Plac po Farze” olej 40×65
 3. Jolanta Rodak „Staromiejskie podwórko” pastel olejny 42×58

oraz 3 (trzy) wyróżnienia:

 1. Zofia Skiba „Odbicie” akryl 70×45
 2. Izabella Edeńska „Wzgórze zamkowe” akryl 40×50
 3. Stanisława Kotarska „Skrzynia skarbów” olej 100×50

Na wernisażu w dniu 3 czerwca (piątek) o godz. 17-tej ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono nagrody i wyróżnienia. 

 

Noc Kultury w Galerii „Przy Bramie” 4/5 czerwca 2016r. w godz. 19.00 – 1.00

 

Strefa warsztatowa na placu przy Teatrze Andersena podczas Nocy Kultury 4 czerwca br. w godz. 19.00 – 22.00, w której brali udział Artyści z TPSP.

 

Wystawa zrealizowana przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin 

Zapraszamy serdecznie!