Dla członków TPSP: Nadzwyczajne Walne zebranie członków TPSP dotyczące zatwierdzenia nowego Statutu odbędzie się 7 października (sobota) br. o godz. 11.00 Zapraszamy!

Porządek dzienny zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego, protokólanta oraz komisji skrutacyjnej.
  3. Podjęcie uchwały dot. zatwierdzenia przez Walne Zebranie nowego Statutu TPSP.
  4. Zakończenie obrad.

Zgodnie ze Statutem oraz z uwagi na konieczność podjęcia ważnych uchwał, uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu jest obowiązkiem członka TPSP w Lublinie. Aby podjąć uchwałę konieczna jest obecność 90 osób.