Dla członków TPSP: Prace na wystawę konkursową „Lublin w Malarstwie” można przynosić jeszcze we wtorek 22 maja w godz. 11-17. Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN WYSTAWY KONKURSOWEJ „LUBLIN W MALARSTWIE”

 1. Obrazy na wystawę przyjmowane będą w terminie: 21.04 – 22.05.2018r.
 2. Prace przekazywane na wystawę mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej.
 3. W wystawie biorą udział członkowie TPSP w Lublinie, którzy nie zalegają w opłatach członkowskich.
 4. Na wystawę nie będą zakwalifikowane prace zgłaszane w latach ubiegłych.
 5. Na wystawę można zgłosić do trzech prac maksymalnie o formacie nie mniejszym niż 30×40 cm, oprawione w ramki bądź listwy.
 6. Do udziału w wystawie dopuszczone będą prace zakwalifikowane przez komisję artystyczną.
 7. Posiedzenie jury konkursu odbędzie się w dniu 22.05.2018r.
 8. Komisja artystyczna wyłoni ze zgłoszonych prac trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia.
 9. Wszystkie prace wytypowane przez komisję artystyczną jako nagrody główne, zostaną nagrodzone finansowo.
 10. Obrazy zakwalifikowane jako nagrody główne przechodzą na własność Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.
 11. Wernisaż wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca 2018r.
 12. Wystawa będzie czynna do dnia 20 czerwca 2018r. Po tym terminie należy odebrać prace z galerii.

 

     Lublin, dnia 20.04.2018r.                                            Zarząd

                                                                       Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych

                                                                                              w Lublinie