Zarząd TPSP

Skład Zarządu TPSP:

Urszula Uklejewska –  Prezes TPSP


 

Pozostali członkowie Zarządu TPSP:

  • Maria Teresińska – Wiceprezes ds. organizacji

 

  • Alina Zachariewicz – Sekretarz

 

  • Krystyna Rakowska – Skarbnik

 

  • Krzysztof Bartnik – Przewodniczący komisji do spraw artystycznych

 

  • Leszek Strachota – Członek komisji wystaw

 

  • Anna Zgódka – Członek komisji wystaw

 

  • Agnieszka Szady – Członek Zarządu

 

  • Krystyna Puzoń – Członek Zarządu