OtwARTa grupa – wystawa zbiorowa

Termin ekspozycji: 26 kwietnia – 8 maja 2013r.

Krzysztof BARTNIK Ewa NIESTOROWICZ Anna PAPIERNIK

Wiesław PROĆ Maria SĘKOWSKA Kamil SICZEK

Radosław SKÓRA Sebastian SMIT Małgorzata STĘPNIK

Dorota ŚWIDZIŃSKA Waldemar SZYSZ Magdalena SZYSZKOWSKA

„OtwARTa grupa”

grafika, malarstwo, rzeźba

plakat tpsp

Członkami „OtwARTej grupy” są pracownicy Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. W ramach działań grupy realizowane są projekty artystyczne, gdzie tradycyjne techniki artystyczne przenikają się i dopełniają z nowymi mediami.