ZPAMiG z Warszawy – wystawa zbiorowa

Termin ekspozycji: 26 sierpnia – 14 września br.

Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików

Wystawa zbiorowa malarstwa

PREZENTACJE

Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików został założony w 1984r. Zrzesza on artystów różnych generacji z całego kraju, pracujących twórczo w dziedzinie klasycznych plastycznych technik warsztatowych- malarstwo, grafika, rysunek. ZPAMiG organizuje zbiorowe i indywidualne wystawy twórców, współpracuje z instytucjami, firmami, urzędami przy organizacji i realizacji wydarzeń artystycznych, prowadzi doradztwo i konsultacje artystyczne.

Na  wystawie wyeksponowano prace czterdziestu pieciu członków ZPAMiG.

Artyści biorący udział w wystawie:

Maria Białousz, Barbara Borzym, Anna Boszko, Katarzyna Chodyń-Semczuk, Ryszard Chojnowski, Anna Cichocka, Danuta Clark, Marek Czarnołęski, Jan Dil, Jerzy Dołżyk, Piotr Franczok, Maria Gadowska, Hanna Głodkowska, Agnieszka Jasionowska, Barbara Kosiak, Jerzy Krzysztoporski, Waldemar Kusal, Bożena Kuzio-Bilska, Elżbieta Kwiatkowska, Regina Lipińska, Anna Łącka, Janina Marjankowska, Ryszard Materka, Adam Michalik, Krzysztof Michalski, Wiktoria Mikulska, Elżbieta Musiał, Iwona Nielubowicz, Rozalia Nowak, Elżbieta Owczarek, Roma Pejda, Magdalena Piwko-Chudzik, Urszula Przewoźniak, Tadeusz Puszcz, Krzysztof Raczyński, Krystyna Rafalska, Justyna Romaniuk, Renata Rutkowska, Iwona Sielczak, Anna Staniszewska, Hanna Styczyńska, Wojciech Waś, Dariusz Wilczyński, Grzegorz Winkler, Jacek Wolski

 Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających!