Robert Gomułka – malarstwo

Termin ekspozycji: 14 maja – 1 czerwca 2010r.

Robert Gomułka

gomulka

 

  O autorze:

 Urodził się w 1956 roku w Zamościu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa doc. Ryszarda Lisa w 1981 roku. Twórczość w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki. Organizator interdyscyplinarnych działań z pogranicza teatru, plastyki i muzyki. Od 1981 roku nauczyciel pracujący z dziećmi i młodzieżą w zakresie plastyki. Obecnie w ramach Stowarzyszenia „Drukarnia wyobraźni” w Zamościu prowadzi zajęcia plastyczne z młodzieżą. Od 2005 roku jest członkiem lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W swoim malarstwie podejmuje szerokie spektrum tematów i problemów o charakterze społecznym, politycznym, religijnym i kulturowym. Pokazuje tajemnicę bytu człowieka uwikłanego w problemy egzystencjalne. Interesują go odległe i aktualne problemy świata oraz kondycja istoty ludzkiej na tle tych procesów historycznych, zrozumienie i świadomość tych procesów wiąże z metafizyką kosmosu i ukazuje relatywność powiązań i odwiecznych zależności człowieka od natury w najszerszym pojęciu. Jego malarstwo można określić jako metaforyczne, natomiast technikę pojęciem kwantylizm iluzjonistyczny. Kwantylizm iluzjonistyczny akcentuje kwantowo- energetyczny charakter nośników kolorystycznych. Nośniki lub pakiety kolorystyczne- kwanty decydują o dynamicznej strukturze barwy jako całości, jako jedności i barwy jako złożoności. Traktuje barwy w sposób dualistyczny: dynamiczny- podkreślając jej charakter falowy i korpuskularny- cząsteczkowy. Ciągi kolorystyczne, które składają się na złożoność kompozycji malarskiej rozwijają się w różnych kierunkach, dośrodkowo i odśrodkowo- od ciepłego do zimnego czyli ciągi temperaturowe oraz od jasnego do ciemnego- ciągi walorowe i od transparentnego do kryjącego- ciągi fakturowe, wzajemnie się przenikają tworząc wibracje.

 

 

Wybrane prace artysty:

Ku_otchlani ” Ku otchłani” olej

Trzy_oblicza ” Trzy oblicza” olej

Badzcie_jako_Dzieci „Bądźcie jako dzieci” olej

Trzy_fazy_zycia_gwiazdy ” Trzy fazy życia gwiazdy” olej

Niepokoj „Niepokój” olej

Kolizja „Kolizja” olej

Dzien_i_Noc „Dzień i noc” olej