Maria Majka Zuzańska – malarstwo

 

Termin ekspozycji: 29 styczeń – 16 luty 2010r.

 

 

Maria Majka Zuzańska

„Miłuje sztuki wszystkie z wzajemnością”

 

 

 

 

O autorce:

 Urodzona w 1958r. w Biłgoraju, absolwentka Pańswowego Licem Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Od 1986r. związana z Łęczną, gdzie pracuje jako instruktor artystyczny w Centrum Kultury. Od 1988r. uczestniczy w działalności Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych PLAMA biorąc aktywny udział w plenerach i wystawach. Od 2004r. prezes Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. Od 2005r. inicjator i organizator Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Łęcznej. W 2003r. wyróżniona honorową odznaką Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury”, a w 2004 otrzymała Nagrodę Burmistrza Łęcznej „Łęczyński Odyniec Kultury”.

Najistotniejszym obszarem artystycznej wypowiedzi jest dla autorki malarstwo głównie akwarelowe i pastele, tworzy również w innych technikach tj. batik, malarstwo na jedwabiu, na szkle, malarstwo olejne. Ulubionym motywem jej obrazów jest pejzaż także miejski, chętnie maluje martwą naturę. Pisze wiersze. 

Jej dorobek artystyczny to udział w licznych plenerach międzynarodowych m.in.: na Węgrzech, Słowacji, Ukrainie, we Francji, w Rumunii oraz w Polsce. Udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz liczne wystawy indywidualne. Laureatka Konkursu Plastycznego Jesień Hrubieszowska w 2005r.

Jest wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.

 

Wybrane prace malarki: