Przegląd wiosenny 2009 – Wystawa zbiorowa TPSP

Termin ekspozycji: 6- 24 marzec 2009r.

 

Przegląd prac artystów zrzeszonych w lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych charakteryzujący się różnorodnością technik malarskich. m. in.: olej, akryl, pastel, akwarela, gwasz, linoryt, tusz. Na wystawie zaprezentowano: 74 prace 37 autorów. Tematem prac były głównie: pejzaże, kwiaty, martwa natura.

Wiosenny Przegląd Plastyczny Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych organizowany jest od wielu lat z wielkim powodzeniem. Zgodnie ze Statutem TPSP, wystawa tego rodzaju daje wszystkim członkom możliwość uczestniczenia bez względu na poziom artystyczny. Walory artystyczne i poziom traktowany jest przez Komisję Artystyczną w sposób liberalny, co pozwala na prezentację prac o różnym poziomie. Mimo pewnej rozpiętości i różnorodności wyczuwa się pewne nastawienie na estetykę cieszącą oko człowieka. Zróżnicowany poziom cechuje realistyczne podejście do tematu, co w konsekwencji przybliża i łączy nasze środowisko oraz daje możliwość porównywania poszczególnych obrazów na wystawach zbiorowych. Dla Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych wszystko jest ważne co dotyczy człowieka, łącznie z oceną miejsca w środowisku, stosunku do życia oraz efektów twórczości plastycznej. Oglądając wystawę będziemy się zastanawiać nad perspektywą, kolorem czy też kompozycją. Dyskusja na ten temat zbliża ludzi do siebie i pozwala na właściwą ocenę oraz porównanie poszczególnych prac co wpływa na wzbogacenie dalszej twórczości plastycznej. Jedno jest pewne, że proces twórczy jest zespołem czynności wewnętrznych, dzięki którym następuje artystyczne kształtowanie obrazu i realizowanie własnej twórczości. Wiemy o tym, że najwięcej wzruszeń daje człowiekowi radość tworzenia i dalsze kontynuowanie działalności plastycznej połączonej z prezentacją prac.

Kazimierz Drzewiński

Maria Majka Zuzańska

„Łęczna”

Krzysztof Banach

„Martwa natura”

Sylwia Piotrowicz

„Miasto nocą”

Antoni Muszyński

„Wnętrze”