Plenery 2009 – Wystawa zbiorowa TPSP

Termin ekspozycji: 9 – 27 październik 2009r.

Wystawa zbiorowa członków zrzeszonych w lubelskim TPSP, na której można było podziwiać 66 prac, które powstały podczas tegorocznych plenerów malarskich organizowanych przez Stowarzyszenie m.in w takich miejscowościach jak Nałęczów, Józefów n/d Wisłą czy Puławy, jak również inne prace powstałe podczas różnych wyjazdów plenerowych w innych miejscach pobytu i wypoczynku. Plenery malarskie organizowane już od wielu lat, są pewnego rodzju szkołą i stanowią wymianę doświadczeń artystycznych dla wszystkich uczestników biorących w nich udział. Wśród uczestników tegorocznych plenerów znaleźli się artyści z Lublina, Ukrainy, Białorusi, oraz uczęszczający na kursy Ogniska Plastycznego TPSP.

W 2009r. plenery organizowane przez TPSP odbyły się w trzech miejscowościach:

Nałęczów: 29 czerwca- 12 lipca br. – Komisarzem pleneru była Teresa Prendecka. W plenerze uczestniczyło 16 artystów. W czasie pleneru powstało w sumie ok. 90 prac. Na zakończenie odbyła się wystawa poplenerowa w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie.

Józefów n/d Wisłą: 20 lipca- 6 sierpnia br. – W plenerze uczestniczyły 23 osoby. Komisarzem pleneru była Lucyna Juchkiewicz, zaś konsultantem artystycznym mgr Waldemar Figiel. W sumie na plenerze powstało 140 prac, w tym 37 dla Dyr. Szkoły.

Międzynarodowy Plener Malarski w Puławach: 10- 23 sierpnia br. – W plenerze uczestniczyło 20 osób, w tym także z Białorusi, Ukrainy i Polski. Komisarzem pleneru była Teresa Rauner. Plener zorganizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Puławy, któremu przekazano na zakończenie pleneru 20 obrazów, 20 prac zostało także przekazanych na rzecz TPSP- Koło Puławy.       

Wystawa charakteryzowała się różnorodnością technik malarskich. Tematem prac były głównie krajobrazy, martwa natura, kwiaty, postaci.

W tegorocznej Wystawie poplenerowej  brali udział członkowie naszego Stowarzyszenia m.in:  

Alina Amerla, Zygmunt Bielecki, Krystyna Bieluga, Weronika Burcon,Tadeusz Bury, Anna Celińska- Banaszek, Wiesława Chaber, Andrzej Charytanowicz, Zdzisława Drążkiewicz, Hanna Gralak, Małgorzata Hajkowska, Sandra Hałasa, Lucyna Juchkiewicz, Kazimierz Krupa, Renata Kubica, Arkadiusz Kulpa, Grażyna Łuczyńska, Stanisław Mrówczyński, Antoni Muszyński, Irena Niedoborek, Alicja Oleszczuk, Halina Omiotek, Jolanta Opolska, Krystyna Ossowska, Sylwia Piotrowicz, Teresa Prendecka, Adam Pyryt, Anna Rajtar- Grabowiec, Roman Rogala, Jan Romankiewicz, Ewa Sadurska, Teresa Sulczyńska, Marek Szymańczuk, Genowefa Świdnik, Maria Teresińska, Bożena Tor, Urszula Uklejewska, Jan Wieczorek, Jadwiga Zajęcka- Todys, Krystyna Zlot.