Maria i Jan Wieczorek- malarstwo

Termin ekspozycji: 18 wrzesień – 6 październik 2009r.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 18 września (piątek) o godz. 17-tej

 

Maria Teresińska- Wieczorek

Pracując przez ponad 20 lat jako pedagog szkolnictwa ponad podstawowego, będąc nauczycielem i wychowawcą, swoje spotkanie z malarstwem rozpoczęła w wieku 22 lat malując w wolnych od pracy i zajęć domowych chwilach. Od 13 lat malarstwo jest jej pasją. Od 1979 roku jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Z dużym zaangażowaniem pracuje społecznie na rzecz Towarzystwa, a przez ostatnie trzy kadencje jest Wiceprezesem d/s Organizacji. Wielokrotnie uczestniczyła w plenerach malarskich, w czasie których powstawały nowe prace. Swoją twórczość prezentowała na wielu wystawach zbiorowych i na wystawie indywidualnej w Domu Żołnierza w Lublinie. Uprawia malarstwo sztalugowe, maluje głównie obrazy akrylami i pastelami.

Wybrane prace malarki:

 

        

 

Jan Wieczorek

Spotkanie z malarstwem rozpoczął w 1999 roku, od uczęszczania na 3-letni kurs rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym przy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, gdzie doskonalił swój warsztat pod kierunkiem artysty malarza mgr Waldemara Arbaczewskiego. W tym czasie rozpoczął też pracę społeczną na rzecz kultury i od 2001 roku jest aktywnym członkiem Zarządu TPSP, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji d/s Wystaw. Wielokrotnie uczestniczył w plenerach malarskich, w czasie których doskonaląc swoje umiejętności powstawały nowe prace. Swoją twórczość prezentował na wielu wystawach zbiorowych i dwa lata temu na wystawie indywidualnej w Domu Żołnierza w Lublinie. Uprawia malarstwo sztalugowe.

Obecnie na wspólnej wystawie z żoną Marią, prezentują prace powstałe w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wybrane prace autora: