Jolanta Szczepańska-Plewka i Renata Kuszyk – malarstwo i grafika

Termin ekspozycji: 3 stycznia- 20 stycznia 2009r.

Jolanta Szczepańska-Plewka- Malarstwo

Z wykształcenia geodeta, malarka z zamiłowania. Na wystawie zaprezentowała część swoich prac z okresu 2004-2008. W większości sama zdobywała doświadczenie w sztuce malarskiej, studiując dzieła mistrzów. Ciągle doskonali swój warsztat korzystając z profesjonalnych wydawnictw. Inspiracje do swoich prac czerpie z licznych podróży fotografując i szkicując z natury.
Jej pejzaże powstają w oparciu o rzetelną obserwację. Niezależnie od trendów w sztuce, malarka wrażliwa na piękno przyrody, ukazuje w swoich pracach krajobrazy, sceny wyjęte z życia. Z subtelną wrażliwością przedstawia krystaliczną czystość powietrza mroźnego lasu, jak również spokojny nastrój nad brzegiem jeziora.
Przedmiotem jej głębokiej fascynacji i miłości jest również żeglarstwo, dlatego ważny nurt twórczości stanowią widoki morza, jezior, rzek. Cała jej twórczość jest impulsem do wyrażania tęsknot romantycznej duszy.
Malarka ma niezwykle emocjonalny stosunek do przedstawianej na płótnach przyrody. W jej obrazach bardzo ważną rolę pełni światło. Jej ekspresyjne walory pozwalają interpretować krajobraz w kategoriach uczuciowych. Żywa, czysta kolorystyka tych prac podkreśla ich poetycką aurę. Malowanie jest pasją malarki. Obrazy pani Jolanty zdobią ściany nie tylko polskich domów.

Renata Kuszyk- Grafika – linoryt

Urodzona 22 października 1968r. w Lubartowie. Ukończyła Instytut Sztuk Pięknych na UMCS w Lublinie kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych.Dyplom wykonała pod kierunkiem prof. Maksymiliana Snocha.