Eleonora Sarnowska – malarstwo

Termin ekspozycji: 27 marca- 14 kwietnia 2009r.

 O autorce:

Eleonora Sarnowska urodziła się w Lublinie i tu mieszka na stałe.Studiowała na UMCS w Lublinie i UJ w Krakowie.Kontakty ze środowiskiem krakowskim wyzwoliły w niej potrzebę malowania. Od lat związana jest z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.
W swoim malarstwie jak większość twórców inspiruje się przyrodą. Przy pomocy koloru na swój sposób przetwarza ją nadając jej dodatkowy sens. Pozornie zwyczajne przedmioty, np. drzewo przedstawia jako symbol szerszych zjawisk i prawd. Jej droga malarska ewoluuje od realiów przedstawionych symbolicznie i kolorystycznie do obrazowania „pejzaży wewnętrznych” – jak je sama określa.

Wybrane prace malarki: