Wystawa konkursowa „Lublin w Malarstwie”. Termin ekspozycji: 2 – 21 czerwca 2017r.

Kolejna odsłona konkursu o Lublinie owocuje nowym spojrzeniem, często oryginalnym, niepowtarzalnym, zaskakującym i potwierdza jak niewyczerpanym  źródłem inspiracji jest nasze Miasto.

W tym roku skład komisji artystycznej przedstawiał się następująco: Tomasz Świerbutowicz (przewodniczący), Mariusz Drzewiński, Bernard Homziuk oraz Maciej Bijas. Komisja dokonała przeglądu 58 dostarczonych prac, z których na wystawę zostało zakwalifikowanych 37 łącznie 22 autorów. Z dziesięciu nominowanych komisja wytypowała 6 obrazów do 3 nagród i wyróżnień.

W konkursie „Lublin w Malarstwie” biorą udział członkowie zrzeszeni w lubelskim TPSP. W tym roku oprócz artystów specjalizujących się pejzażem miejskim są również tacy, którzy podejmują pierwsze próby zetknięcia się z tym trudnym tematem. Architektura jest specyficzną dziedziną i wymaga często wieloletniego i systematycznego studiowania.

Komisja dokonywała selekcji pod względem ujęcia, kompozycji, pomysłu. Istotny był indywidualny sposób spojrzenia, często przekraczający tradycyjne podejście do tematu, w którym ważne są osobiste emocje. Wśród obrazów przyjętych na wystawę są takie, które wiernie odtwarzają fragmenty architektury, bądź panoramy Lublina jak również te, które przekraczają stereotypowe widzenie pejzażu miejskiego, nawiązując do konwencji malarstwa współczesnego. W obu z nich odnajdujemy niepowtarzalny klimat Miasta.

Reasumując, zaprezentowane prace pod względem artystycznym są bardzo dojrzałe. Artyści poszukują ciągle nowych rozwiązań. Poziom prac prezentowanych przez wszystkich tegorocznych uczestników rokuje ciągły rozwój artystyczny.

Włączając się w tegoroczne obchody 700-lecia Lublina pragniemy życzyć wszystkim odbiorcom niesamowitych wrażeń podczas zwiedzania wystawy, a wszystkim twórcom pogratulować i życzyć dalszych sukcesów.  Wystawa konkursowa „Lublin w Malarstwie” jest możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Ponadto jest ona już cyklicznie wpisana w program wydarzenia „Noc Kultury.”

Zarząd TPSP

Jury wystawy konkursowej „Lublin w Malarstwie” w składzie:

 1. dr hab. Tomasz Świerbutowicz – przewodniczący
 2. dr hab. prof. nadz. Mariusz Drzewiński
 3. dr Bernard Homziuk
 4. mgr Maciej Bijas

Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2017r. komisja spośród wszystkich 58 prac biorących udział w konkursie łącznie 32 autorów zakwalifikowała na wystawę 37 obrazów 22 artystów. W tym nominowała do nagród i wyróżnień 10 obrazów.

 1. Krystyna Rakowska „Imaginacje Rybna 12” pastel olejny 36×46
 2. Stanisława Kotarska „Światło księżyca” akryl 90×60
 3. Tomasz Winiarski „Deszczowy Lublin” olej 50×40
 4. Ewelina Maliborska „Fragment ulicy Kowalskiej” akwarela 40×60
 5. Zofia Skiba „Olejna 7” akryl 70×50
 6. Anna Celińska-Banaszek „Na podwórku” olej 60×80
 7. Agnieszka Szady „Racławickie 7 rano” olej 46×55
 8. Krystyna Zlot „Mroki przeszłości Lublin Wieża Trynitarska” akryl 60×40
 9. Marek Czarnołęski „Chaty lubelskie” akryl 50×70
 10. Rodak Jolanta „Lublin. IV LO-schody” pastel olejny 70×50

Przyznano 3 (trzy) nagrody:

 1. Krystyna Rakowska „Imaginacje Rybna 12” pastel olejny 36×46
 2. Stanisława Kotarska „Światło księżyca” akryl 90×60
 3. Krystyna Zlot „Mroki przeszłości Lublin Wieża Trynitarska” akryl 60×40

 

oraz 3 (trzy) wyróżnienia:

 1. Ewelina Maliborska „Fragment ulicy Kowalskiej” akwarela 40×60
 2. Anna Celińska-Banaszek „Na podwórku” olej 60×80
 3. Zofia Skiba „Olejna 7” akryl 70×50

Na wernisażu w dniu 2 czerwca (piątek) o godz. 17-tej ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono nagrody i wyróżnienia. 

 

Strefa warsztatowa na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim podczas Nocy Kultury 3 czerwca br. w godz. 19.00 – 21.00, w której brali udział Artyści z TPSP.