Wystawa Jubileuszowa TPSP. Termin ekspozycji: 12 grudnia 2014r. – 7 stycznia 2015r.

Niewątpliwym osiągnięciem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie jest jego półwieczna działalność skierowana na propagowanie umiłowania sztuki, w szczególności twórczości plastycznej, zarówno członków Towarzystwa, jak i odbiorców odwiedzających naszą galerię „Przy Bramie”.

Wystawa Jubileuszowa z okazji 50-lecia TPSP w Lublinie stanowi posumowanie osiągnięć artystów zrzeszonych w Towarzystwie.

Ekspozycja obejmuje prace stu autorów, w tym piętnastu członków seniorów i ośmiu członków honorowych. Ponadto przedstawiamy obrazy dziewiętnastu malarzy już nie żyjących, w większości znanych artystów.

Organizacja uroczystości Jubileuszowej mogła być zrealizowana dzięki pomocy Prezydenta Miasta Lublin oraz Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Zarząd TPSP w Lublinie.

Wernisaż wystawy jubileuszowej odbył się 12 grudnia 2014r. (piątek) o godz. 17.00

Na wstępie Pani Prezes TPSP Urszula Uklejewska przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość Vipów m.in. P. Katarzynę Mieczkowską-Czerniak- Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin, P. Michała Karapudę- Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, również przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Domów Kultury oraz Gminy Józefów nad Wisłą, a także licznie przybyłych członków Towarzystwa i Jego sympatyków.

Następnie P. Katarzyna Mieczkowska-Czerniak wręczyła nagrody specjalnie przygotowane na tę okoliczność przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka dla trzech nauczycieli z Ogniska Plastycznego przy TPSP w Lublinie za wieloletnie zasługi w edukacji plastycznej młodzieży i dorosłych. Nagrody otrzymali: mgr Maciej Bijas, mgr Waldemar Arbaczewski i mgr Waldemar Figiel. Również Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych otrzymało wiele dyplomów i medali za 50-lecie swojej działalności. Nagrodę za wszechstronną i wieloletnią działalność otrzymał także Honorowy Prezes TPSP Kazimierz Drzewiński.

Po wystąpieniu przedstawicieli poszczególnych instytucji i wręczeniu odznaczeń i medali, głos zabrała P. Wiceprezes TPSP Maria Teresińska-Wieczorek, która wręczyła dyplomy członkom TPSP w Lublinie za zasługi w pracy na rzecz Towarzystwa, oraz pracownikom TPSP.

W dalszej kolejności w imieniu członków Towarzystwa głos zabrały P. Zdzisława Drążkiewicz oraz P. Dorota Świst, dziękując całemu Zarządowi TPSP za osobisty trud i zaangażowanie w działalność stowarzyszenia, którzy pomimo rozmaitych trudności poświęcają swój czas, aby społecznie pracować na rzecz TPSP w Lublinie. Następnie zostały wręczone dyplomy dla poszczególnych osób z Zarządu tj. dla P. Prezes Urszuli Uklejewskiej, dla P. Wiceprezes Marii Teresińskiej-Wieczorek, dla P. Sekretarz Aliny Zachariewicz, dla P. Skarbnik Krystyny Puzoń oraz dla P. Kronikarz Agnieszki Szady.

Po części oficjalnej przyszła kolej na poczęstunek i przysłowiową lampkę szampana.  

Na uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć także wspaniałego Artystę, wieloletniego działacza TPSP oraz jednego ze współzałożycieli Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie P. Zbigniewa Jóźwika.

Cieszymy się również z obecności mediów Telewizji Regionalnej oraz Radia Lublin.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim przybyłym gościom za to, iż chcieli razem z nami świętować ten jakże ważny Jubileusz 50-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.