Widomska Ewa

Członkini TPSP od 1987 r. Skreślona z dniem 18.12.2019 r.

z wykształcenia jest lekarzem okulistą, z zamiłowania malarką. Rysowała i malowała od dzieciństwa.

Od początku lat osiemdziesiątych, kiedy to po raz pierwszy przekroczyła próg Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, zaczęła konsekwentnie i starannie doskonalić swój warsztat artystyczny. Ukończyła trzyletni kurs plastyczny w TPSP, potem były warsztaty plastyczne, liczne plenery malarskie, między innymi w Nidzicy, Kazimierzu Dolnym, Dubience, Kijanach, Janowie Podlaskim, Józefowie nad Wisłą, Darłówku. Swoje prace wystawiała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Od prawie trzydziestu lat prowadzi działalność twórczą pod skrzydłami Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, uczestnicząc w zajęciach malarstwa pod kierunkiem mgr Macieja Bijasa. Nieustannie pracuje doskonaląc swoje umiejętności warsztatowe. Poszerza swoją świadomość plastyczną studiując albumy mistrzów malarstwa oraz śledząc wydarzenia artystyczne organizowane na terenie naszego miasta.

Obrazy Ewy Widomskiej przedstawiają głównie martwe natury i kwiaty, a od czasu do czasu autorka podejmuje także temat postaci ludzkiej i pejzażu. Prace te zwracają uwagę ciekawymi tonacjami -czasem o szerokiej gamie barw napiętych temperaturowo, kiedy indziej w szlachetnych, złamanych szarościach. Dużym atutem Ewy Widomskiej, oprócz wrażliwości na kolor, jest stosowanie bardzo żywej, mięsistej plamy malarskiej podkreślającej siłę wyrazu jej obrazów i spajającej całość kompozycji. Odważne uderzenia pędzlem i budowanie nastroju światłem to cechy charakterystyczne dla jej twórczości.

Jest członkiem ZPAP w Lublinie.