„W Głębi XV” K. Bartnik, Ch. Hernandez, K. Jarosławska, K. Ka. Termin ekspozycji: 24.11-13.12.2017r.

W GŁĘBI XV

/ IN DEPTH XV

Krzysztof Bartnik
Chris Hernandez
Karolina Jarosławska
Klaudia Ka

—————
Opis projektu:

Projekt W GŁĘBI zakłada zestawienie ze sobą w formie wystawy rezultatów twórczości różnych artystów biorących w nim udział, odnoszących się do tego samego źródła inspiracji – natury. Stosowane w ich obrazach motywy zaczerpnięte z bezmiernie bogatego świata przyrody ożywionej i nieożywionej to tylko jeden z aspektów szeroko rozumianej przez nich natury. Równie ważnym jest dla nich własna osobowość pozwalająca na specyficzną integrację myśli, uczuć i zachowań. Nie tylko w świecie realnym, ale też świecie kreowanych malarskich sytuacji. To osobowość, jej naturalne predyspozycje uzupełnione doświadczeniem i czynnikiem intelektualnym, decydują o przyjętych w twórczości rozwiązaniach formalnych, na które z kolei, niebagatelny wpływ ma trzeci wymiar natury. Stanowi go użycie w realizacji obrazu stosownych materiałów i narzędzi w odpowiedni sposób.

Formy abstrakcyjne czy cytowane fragmenty rzeczywistości zostają w obrazach wyizolowane z pierwotnego otoczenia i poddane głębokiej malarskiej analizie. Analiza ta prowadzi z jednej strony do symplifikacji i syntezy form, zredukowanych czasami jedynie do płaszczyzny obrazu (Karolina Jarosławska, Krzysztof Bartnik), ale też staje się pretekstem do przedstawienia rzeczywistych struktur w sposób skrupulatny i realistyczny, służący bardziej poetyce obrazu, wskazujący na głębię emocji i myśli(Klaudia Ka). Prezentowane malarstwo to również fascynacja mikro i makrokosmosem. Obserwacja nietypowych dla codzienności struktur i procesów prowadzi do rozważań nad istotą rzeczy, ich powstawaniem, celowością istnienia i rozpadem (Chris Hernandez).

Mimo różnicy efektów formalnych, wynikających z wypracowania przez każdego z twórców indywidualnej artystycznej formuły, punktem stycznym wszystkich postaw jest kontemplacyjne podejście do własnych tematów. Wysiłek twórczy staje się w ten sposób swoistą pracą badawczą wokół klasycznego rozumienia piękna opartego na sprawdzonych zasadach harmonii, ale też momentami ociera się o ukazanie tych wartości wobec ich zaprzeczenia: destrukcji, brzydoty, arytmii…

Zrealizowane prace stanowią formę dialogu prowadzonego między ich twórcami. Projekt powstał nie tylko w wyniku rozmów o teorii zjawisk, ale przede wszystkim jako dialog odbywający się na poziomie obrazu w którym istnieje możliwość porozumiewania się bez słów.

————

Strona projektu:
http://depth.pl/

————

Artyści:

Krzysztof Bartnik

Urodzony w 1964 roku. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewód kwalifikacyjny I i II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina malarstwo) w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 1989 roku pracuje w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Malarstwa II Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego. Zrzeszony w Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoją twórczość prezentował w 27. wystawach indywidualnych i około 50. prezentacjach zbiorowych. Uczestniczył w wielu plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Był kuratorem szeregu wystaw w lubelskim środowisku artystycznym.

www.kbartnik.cba . pl

 

Chris Hernandez

Urodzony 1974. Dyplom na Teksańskim Uniwersytecie Stanowym (Southwest Texas State University), Magna Cum Laude. Absolwent metaloplastyki oraz malarstwa. Z biegiem lat przyjął bardziej narracyjną stylistykę w obrazach, za główny tematy obierając geografię, entropię, konstrukcję i dekonstrukcję. Wystawiał liczne w USA i Polsce. Publikacjach krajowych i międzynarodowych: New American Paintings: vol.60, New American Paintings: 15 years i Manifest Gallery-Third International Painting Annual, 2014.

http://chris-hernandez.net/

 

Karolina Jarosławska

Malarka,urodzona w 1977 r. w Białymstoku. W 2001 r. ukończyła Uniwersytet Gdański, w 2007 r. Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Głównym tematem jej prac jest natura. Artystka bierze udział w wystawach w kraju i za granicą, organizuje oraz bierze udział w licznych wydarzeniach artystycznych. Współorganizatorka Stowarzyszenia Twórców Hokuspokus oraz Galerii 81 Stopni w Warszawie. Poza działalnością twórczą zajmuje się edukacją kulturalną.

www.karolinajaroslawska.blogspot.com

 

Klaudia Ka

Malarka urodzona w 1984 roku w Warszawie. Mieszka i pracuje zarówno w Polsce jak i we Włoszech. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie w 2008 roku. Stypendystka EAS i MEN. W 2015 roku brała udział w rezydencji artystycznej w Indiach i festiwalu KUNST OFFEN w Niemczech. Uczestniczka wystawy finałowej 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień w 2017 roku. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Europie i USA.

www.klaudiaka.art.pl