Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie i Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych zapraszają na wspólną WYSTAWĘ MALARSTWA Artystów z Lublina i ze Lwowa. Termin ekspozycji: 6-25.11.2020 r. Wernisaż wystawy odbył się 6 listopada (piątek) godz. 17.00 PRZEDSIĘWZIĘCIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO JAROSŁAWA STAWIARSKIEGO.

Nazwa wydarzenia: „Lublin- Lwów” wystawa malarstwa członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie i Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Miejsce wydarzenia: Galeria Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie „Przy Bramie” ul. Grodzka 34/36, 20-112 Lublin

 Termin wydarzenia: 6 – 25 listopada 2020 r. Wystawę przedłużamy do dnia 16 grudnia 2020 r. 

UWAGA! Wystawę przedłużamy do dnia 16 grudnia 2020 r. Zwiedzanie ekspozycji jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu się online na adres e-mail: tpsp.lublin@gmail.com lub pod nr. tel. 81 532-28-31 (od wtorku do piątku w godz. 11.00-17.00)

Wystawa została zorganizowana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, a także Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin, oraz pod patronatem medialnym: TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Dziennik Wschodni i Kurier Lubelski.

W ramach reaktywowania umowy o współpracy kulturalnej między Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, a Lwowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, podpisanej 25.01.2004 r. we Lwowie, została zorganizowana wspólna wystawa malarstwa, prezentująca prace artystów ze Lwowa i artystów z TPSP w Lublinie. W wystawie bierze udział łącznie 39 artystów, w tym 23 z Lublina oraz 16 ze Lwowa. W sumie na wystawie zostały  wyeksponowane 44 obrazy. Artyści lwowscy prezentują 21 prac, których motywem przewodnim jest architektura znana z historii Lwowa, ukazująca piękno i niepowtarzalność tego wyjątkowego miasta, jego zabytki i infrastrukturę. Tematyka prac lubelskich artystów (23 obrazy) obejmuje ciekawe zaułki Starego Miasta w Lublinie, fragmenty architektury, panoramę naszego miasta, a także jego okolice, ukazując piękno całego województwa lubelskiego. Wspólna wystawa obu środowisk lubelskiego i lwowskiego, spotkanie  z wybitnymi przedstawicielami kultury i sztuki ze Lwowa, jest formą promocji walorów naszego miasta i województwa. Wydarzenia te przybliżają społeczności Lublina i województwa lubelskiego dokonania artystyczne środowiska malarzy lwowskich, zwłaszcza malarzy polskiego pochodzenia.

„Koncepcja nawiązania współpracy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie z Lwowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych miała początek w 2004 r. Idea działania w obszarze promowania kultury i sztuki dotyczyła wielu zadań, wynikających z treści zawartej umowy i programu realizacji w oparciu o cele i priorytety dotyczące współpracy. Jednakże z powodu różnych utrudnień   i innych niekorzystnych wydarzeń dotyczących działalności TPSP w Lublinie, realizacja nawiązania współpracy została zawieszona i przesunięta na czas przyszły, z oczekiwaniem, iż to przedsięwzięcie dojdzie do skutku, a także zostanie wpisane na stałe do programu organizacji wystaw TPSP w Lublinie. Tym samym będzie drogą – „zielonym światłem” – w stronę promowania kultury i sztuki międzynarodowej, z możliwością dobrej współpracy z instytucjami działającymi na rzecz kultury, sztuki i jej wystawiennictwa.

Wystawa malarstwa członków obu Towarzystw – TPSP w Lublinie i Lwowskiego TPSP – jest wystawą priorytetową, wpisaną do programu naszego Towarzystwa, z założeniem realizacji w okresie 06-25.11.2020 r.  W wystawie biorą udział artyści ze Lwowa z polską tożsamością, a także nasi artyści z Lublina, członkowie TPSP. Motywem przewodnim prac malarzy ze Lwowa jest architektura znana z historii Lwowa, ukazująca piękno i niepowtarzalność tego wyjątkowego miasta, jego zabytki i infrastrukturę. Tematyka prac lubelskich artystów obejmuje ciekawe zaułki Starego Miasta w Lublinie, fragmenty architektury, panoramę naszego miasta, a także jego okolice, ukazując piękno całego województwa lubelskiego.

Wspólna wystawa obu środowisk lubelskiego i lwowskiego, spotkanie z wybitnymi przedstawicielami kultury i sztuki ze Lwowa, przybliży nam ukochane miasto Lwów i jego długą historię zapisaną w dziejach narodu polskiego na mapach dawnej Rzeczypospolitej, począwszy od czasów panowania Króla Kazimierza Wielkiego, a następnie innych dynastii królów i II Rzeczypospolitej, aż do okresu okupacji hitlerowskiej i dalszych losów tego miasta (obecnego jego miejsca na mapie). Miasta niezwyciężonego, słynącego ze swoich bohaterskich czynów odwiecznych, a także miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w roku 1988.

Nawiązując do prezentacji wystawy Lublin-Lwów i jej znaczenia w obszarze współpracy w promowaniu kultury i sztuki, a także w utrzymaniu dobrych relacji w tej przestrzeni warto wspomnieć, iż Lublin i Lwów obecnie są to miasta partnerskie, współpracujące ze sobą w różnych dziedzinach. Współpraca ta sprzyja umacnianiu przyjaznych stosunków między partnerami, jak też rozwojowi i wymianie doświadczeń na różnych szczeblach zadań państwowych i innych przestrzeni budujących dobre relacje.

Wystawa „Lublin-Lwów” odbywa się w bardzo trudnym okresie, w którym przyszło nam żyć. Trudności dotyczą nie tylko promowania kultury i sztuki oraz aktów jej tworzenia, ale wielu aspektów naszej egzystencji, gospodarki Państwa, jak też innych obszarów, w których problemy dotyczące wykonania zaplanowanych zadań spowodowane są licznymi ograniczeniami i trudnościami wynikającymi z pandemii Covid-19. Stan pandemii w znacznym stopniu utrudnia też realizację zadań w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, ogranicza pole różnych działań wynikających bezpośrednio ze Statutu, a także nie jest sprzyjający do kontynuacji prowadzenia instytucji w przyszłości. Pomimo tych trudności dane nam jest wiedzieć o tym, jaką wartość zawiera sztuka, jej tworzenie i przesłanie, zwłaszcza w momentach niepewności, smutku, czasem braku nadziei. Sztuka, będąca dziełem ludzkich rąk, talentu,     a nawet geniuszu, zawsze była orężem, wiarą i nadzieją, a także sposobem na przetrwanie i drogą ku lepszej przyszłości, podążającą w kierunku uszanowania najwyższych wartości egzystencjalnych człowieka, jego życia na ziemi tu i teraz.

Życzę wszystkim Państwu jak najlepszych wrażeń i  radosnych chwil w obcowaniu ze sztuką i jej przesłaniem”.

Maria Teresińska-Wieczorek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się dnia 6 listopada (piątek) o godz. 17.00

Prezes TPSP w Lublinie Pani Maria Teresińska-Wieczorek przywitała wszystkich przybyłych na wernisaż gości. Wśród nich byli członkowie obu Towarzystw lubelskiego i lwowskiego, uczestnicy wystawy, a także zaproszeni goście, sympatycy sztuki.
Spośród przedstawicieli Lwowskiego TPSP gościliśmy Panią Helenę Jacyno, Pana Władysława Maławskiego oraz Anatolija Gwozdiuka.
P. Prezes Maria Teresińska-Wieczorek przedstawiła krótką historię prezentując wspólną wystawę „Lublin-Lwów” i jej znaczenie w obszarze współpracy obu środowisk twórczych lubelskiego i lwowskiego w promowaniu kultury i sztuki. Kolejno głos zabrali P. Helena Jacyno oraz P. Władysław Maławski podkreślając chęć podtrzymywania dalszej współpracy.
Padły liczne podziękowania dla honorowych partnerów wydarzenia oraz patronów medialnych, wszystkich zaangażowanych w organizację wystawy. Następnie wręczono upominki wszystkim obecnym uczestnikom wystawy z lubelskiego i lwowskiego TPSP.
Wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek, którego uwieńczeniem był tort przygotowany specjalnie na tą okazję ze wspólnym logo Lublin-Lwów.
Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w zorganizowanie wspólnej wystawy malarstwa artystów z Lublina i ze Lwowa.
Wspomnienia z wernisażu.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie powstało w roku 1964, dzięki grupie zapaleńców zainteresowanych działalnością związaną ze sztuką.
Głównym celem statutowym TPSP jest upowszechnianie kultury w Lublinie, a całą swoją działalność skupia na krzewieniu wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuk pięknych i kształtowaniu kultury plastycznej wśród jego członków a także mieszkańców Lublina.W Galerii TPSP “Przy Bramie” organizowane są wystawy indywidualne i zbiorowe przez cały rok. Wystawiają na nich swoje prace członkowie Towarzystwa, a także zaproszeni artyści polscy i zagraniczni. Są to najczęściej wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii, instalacji oraz gobelinu. Niektóre wernisaże połączone są z koncertami muzycznymi.

TPSP organizuje też plenery malarskie w atrakcyjnych miejscowościach, np. w Kazimierzu Dolnym n/d Wisłą, Nałęczowie, Józefowie n/d Wisłą, Łosiach (Beskid Niski), a także w innych miejscowościach w kraju i za granicą. Plenery te stają się okazją do spotkań plastyków zawodowych z amatorami i sympatykami sztuki, a co za tym idzie dają szansę konfrontacji różnorodnych postaw artystycznych oraz wymianę doświadczeń warsztatowych. Wyjazdy plenerowe członków TPSP każdego roku owocują dużą ilością prac: szkiców, obrazów olejnych, akrylowych, akwareli, pasteli i gwaszy, które prezentowane są na wystawach.

Organizowane są przez TPSP różne konkursy malarskie, między innymi „Chrońmy piękno polskiej ziemi” oraz „Lublin w Malarstwie”. Jest to impreza cykliczna o zasięgu regionalnym, a jej celem jest przybliżenie piękna architektury Lublina oraz ukazanie zabytków miasta. Dla członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych jest okazją do wykazania się swoimi zdolnościami artystycznymi oraz zaprezentowania swoich prac publiczności. Uczestnikami imprezy są profesjonaliści i amatorzy.

Organizowane są dla członków TPSP szkolenia i prelekcje o sztuce, jak również wyjazdy na ciekawe wystawy do innych miast w Polsce.

Towarzystwo w 1979 roku powołało Ognisko Plastyczne TPSP, w którym prowadzi działalność edukacyjną dla młodzieży i dorosłych w zakresie rysunku i malarstwa oraz przygotowuje na wyższe uczelnie artystyczne.
Obecnie w Towarzystwie zrzeszonych jest około 200 członków z Lublina i okolic. Są wśród nich zarówno artyści amatorzy, jak również zawodowi malarze i rzeźbiarze.

Uczestnicy wystawy „Lublin-Lwów” – Artyści lubelscy: Aleksander Avetisyan, Krzysztof Banach, Tomasz Banaszek, Alicja Buczek, Anna Celińska-Banaszek, Ludomir Chudziak, Lucyna Juchkiewicz, Stanisława Kotarska, Tadeusz Łuszczak, Ewelina Maliborska, Anna Maria Naumczuk, Elżbieta Osypiuk, Teresa Prendecka, Adam Pyryt, Krystyna Rakowska, Jolanta Rodak, Zofia Skiba, Teresa Stasiak, Wiesław Stefański, Barbara Telejko, Ewa Wójcik, Krystyna Zlot, Maria Majka Zuzańska.

Aleksander Avetisyan, z pochodzenia Ormianin, mieszka na stałe w Polsce. Ukończył Wyższą Szkołę Artystyczną w Erywaniu. Członek lubelskiego TPSP od 2000 r. Uprawia malarstwo sztalugowe, posługując się techniką olejną. Jego ulubione tematy to pejzaż, portret oraz martwa natura.

Krzysztof Banach, jest samoukiem, maluje od 25 lat w technice olejnej i akrylowej. Okazjonalnie akwarelą i pastelem olejnym. Głównym motywem jego prac są krajobrazy, architektura, postać i kwiaty. Do TPSP w Lublinie należy od 2006 r.

Tomasz Banaszek, z TPSP w Lublinie związany od 2014 r. Uprawia malarstwo olejne i akrylowe. Ulubione tematy to pejzaż i martwa natura. Charakterystyczne dla jego obrazów są wyraziste faktury, żywe kolory, widoczne gesty malarskie.

Alicja Buczek, swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła uczestnicząc w zajęciach Ogniska Plastycznego przy TPSP w Lublinie. Członkini TPSP od 1987 r. Tworzy pejzaże, portrety, martwe natury i obrazy miasta w technikach olejnej, akrylowej oraz akwareli. Należy do LTF im. E. Hartwiga.

Anna Celińska-Banaszek, z zawodu radca prawny, uczestniczyła w zajęciach Ogniska Plastycznego przy lubelskim TPSP. Absolwentka rocznych studiów podyplomowych z malarstwa na UMCS w Lublinie. Od 2009 r. członkini TPSP w Lublinie. Jej pasją jest zarówno malarstwo jak i rysunek. Maluje głównie techniką akrylową, olejną, akwarelą. Twórczość jej obejmuje motywy górsko – leśne, architekturę, postać, zwierzęta, w tym ptaki, kwiaty.

Ludomir Chudziak, z zawodu inżynier budownictwa. swoje obcowanie ze sztuką rozpoczął od wypalanych w drewnie obrazów. W latach 80-tych kiedy pracował na budowie Elektrowni Atomowej na Ukrainie w wolnych chwilach zaczął malować. Tematem jego prac są pejzaże, pędzące konie i piękno uniwersalne z nimi współgrające czyli kobiety i kwiaty. Tworzone nasyconą ciepłem gamą barw i ekspresyjną kreską. Z lubelskim TPSP związany od 2002 r.

Lucyna Juchkiewicz, członkini lubelskiego TPSP od 1984 r. Honorowy członek Towarzystwa. Przez wiele lat pracowała jako opiekun Ogniska Plastycznego przy TPSP. Jej ulubioną techniką jest pastel olejny. Tematem jej prac są głównie pejzaże, architektura, kwiaty, martwa natura, drzewa.

Stanisława Kotarska, członkini lubelskiego TPSP od 2010 r. Naukę malarstwa rozpoczęła w Ognisku Plastycznym przy TPSP w Lublinie. Od 2016 r. należy do ZPAP okręg lubelski. Interesują ją tematy tj. postać, martwa natura, pejzaż, architektura. Uprawia malarstwo olejne i akrylowe.

Tadeusz Łuszczak, działalność swoją rozpoczął w 1957 r. w Ognisku Plastycznym „Zamek”, które przekształciło się w Klub Plastyka „Zamek” w Lublinie. Brał udział w zajęciach plastycznych i wykładach wiedzy o sztuce na Uniwersytecie Sztuki, które były organizowane w BWA w Lublinie. Członek TPSP i ZPAP w Lublinie. Uprawia malarstwo sztalugowe, posługując się techniką olejną. Maluje głównie architekturę, pejzaż oraz kwiaty.

Ewelina Maliborska, ukończyła studia z zakresu Architektury i Urbanistyki oraz Architektury Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Jej pasją jest akwarela. Członkini  lubelskiego TPSP od 2015 r. Poprzez kolor i ulotność, jaki daje akwarela stara się oddać ducha miejsca i emocje drzemiące w architekturze.

Anna Maria Naumczuk, absolwentka ekonomii UMCS w Lublinie. Jest członkinią TPSP w Lublinie od 2017 r. Ukończyła kurs z zakresu rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym przy TPSP. Uczestniczyła w warsztatach akwarelowych oraz w warsztatach ikonopisania. Maluje głównie techniką akrylową i akwarelą. Tematem jej prac są pejzaże, architektura, martwa natura, kwiaty, zwierzęta.

Elżbieta Osypiuk, ukończyła  matematykę teoretyczną na UMCS  w Lublinie, pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym. Ukończyła podyplomowe studia malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, uczestniczyła w  zajęciach z  malarstwa w Ognisku Plastycznym przy TPSP w Lublinie. Maluje techniką olejną i akrylową. Często maluje szpachlą uzyskując wyraźną fakturę obrazu. Członkini lubelskiego TPSP od 2019 r.

Teresa Prendecka, z lubelskim TPSP związana od 1991 r. Ukończyła 3-letni kurs rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym przy TPSP. W swoim malarstwie stosuje różne techniki: olej, akryl. pastel, ołówek i węgiel. Maluje martwą naturę, kwiaty, pejzaże i portrety.

Adam Pyryt, jest samoukiem, z lubelskim TPSP związany od 2008 r. Uprawia malarstwo głównie w technice olejnej na płótnie i desce. Jego obrazy wykonane są za pomocą pędzla, a także szpachli często tworząc fakturę co daje ciekawy efekt wizualny. Inspiracji szuka wszędzie w naturze, pięknie przyrody i najbliższym otoczeniu.

Krystyna Rakowska, ukończyła matematykę oraz studia podyplomowe w zakresie malarstwa na UMCS w Lublinie. Członkini lubelskiego TPSP od 2011 r. Uczęszczała na zajęcia w Ognisku Plastycznym przy TPSP w Lublinie. Od 2016 r. należy do ZPAP okręg lubelski, a od 2020 r. do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Ponadto jest związana z Kazimierską Konfraternią Sztuki oraz Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Plastyków. Jej ulubione techniki to pastel olejny i akryl. Ulubionym tematem jest pejzaż na pograniczu abstrakcji.

 Jolanta Rodak, absolwentka matematyki UMCS. Z TPSP w Lublinie związana od 2012 r. Ukończyła kurs z zakresu rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym przy TPSP w Lublinie. Tematem jej prac są głównie portrety, pejzaże i martwa natura, malowane farbami olejnymi, akrylowymi, akwarelowymi lub pastelami – olejnymi lub suchymi.

Zofia Skiba, jest emerytowanym nauczycielem geografii i przyrody. Ukończyła kurs rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym przy TPSP w Lublinie. Z lubelskim TPSP związana od 2009 r. Członkini TPSP w Lublinie oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Od 2016 r. należy do ZPAP okręg lubelski. Uprawia malarstwo olejne i akrylowe. Ulubioną tematyką jej prac są pejzaże, architektura, kwiaty.

 Teresa Stasiak, ukończyła dzienne studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe na Politechnice Lubelskiej. Zrzeszona w krasnostawskim Stowarzyszeniu Twórców Kultury „Paleta”. Członkini lubelskiego TPSP od 2008 r. Należy do ZPAP okręg lubelski. Maluje głównie w technice akrylowej na płótnie. Ulubione tematy to pejzaż, kwiaty, abstrakcja.

 Wiesław Stefański, członek lubelskiego TPSP od 2018 r. Uczestniczył w warsztatach z akwareli organizowanych przez Ognisko Plastyczne przy TPSP. Tematem jego obrazów są pejzaże, kwiaty, martwa natura, architektura. Maluje w technice akwarelowej.

Barbara Telejko, członkini lubelskiego TPSP od 2016 r. Ukończyła 3-letni kurs rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym przy TPSP oraz studia podyplomowe w zakresie malarstwa na UMCS w Lublinie. Najczęściej wybiera tematy tj. martwa natura, kwiaty, postać. Ulubiona technika malarska to akryl i akwarela.

Ewa Wójcik, z wykształcenia inżynier budowlany, absolwentka Politechniki Warszawskiej – 1983 r. Ukończyła 3-letni kurs rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym przy TPSP w Lublinie. Uprawia malarstwo olejne, malując z natury w swoim impresjonistycznym stylu. Członkini lubelskiego TPSP od 1988 r. Jest członkiem ZPAP okręg lubelski.

Krystyna Zlot, z TPSP w Lublinie związana od 2005 r., pasjonatka malarstwa ze statusem artysty plastyka. Członkini ZPAP okręg lubelski, TPZG Garbów. Tematem jej prac są często emocjonalne odczucia, wibrujący świat w kolorach. Posługuje się techniką różnorodną, ale przeważnie olejną.

Maria Majka Zuzańska, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Mieszka i tworzy w Łęcznej. Należy do TPSP w Lublinie od 2006 r. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków w Lublinie, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej oraz ZPAP Okręg lubelski. Prezes Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. Tworzy w różnych technikach: akryl, akwarela, olej, batik, pastel, malarstwo na szkle i jedwabiu.


Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych zostało założone we Lwowie w 2002 r. Skupia profesjonalnych malarzy, historyków sztuki, fotografów, aktorów, dziennikarzy, pisarzy, architektów i znawców sztuki. Najważniejszymi celami Towarzystwa jest reaktywowanie i rozwój polskich tradycji narodowych, języka i kultury, odrodzenie i rozwój wszystkich dziedzin sztuki ukraińskiej i polskiej, jako integralnej części kultury światowej.

Członkowie Towarzystwa są absolwentami ukraińskich i polskich wyższych uczelni artystycznych. Prezesem Towarzystwa został artysta malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie – Mieczysław Maławski.
W swoim dorobku Towarzystwo ma ponad 150 wystaw malarskich na Ukrainie i w Polsce. Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych posiada Galerię „Własna Strzecha”. Wykorzystując bezinteresowne inicjatywy doświadczonych plastyków, ma możliwość prowadzenia studium plastycznego dla młodzieży i dzieci uzdolnionych artystycznie z polskich szkół oraz studium dla amatorów-plastyków starszego pokolenia z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

25.01.2004 roku została podpisana umowa o współpracę pomiędzy Lwowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, a Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Z uwagi na to, że Lwów i Lublin są miastami partnerskimi, nasza współpraca jest jak najbardziej korzystna dla obu stron. W czasie wizyty Prezesów obu Towarzystw miała miejsce wymiana doświadczeń i wspólnych interesów w naszej działalności.

Planowana w okresie 6 – 25 listopada 2020 r. w Lublinie wspólna wystawa malarstwa członków Towarzystw Przyjaciół Sztuk Pięknych ze Lwowa i z Lublina jest potwierdzeniem naszej współpracy. Kolejna wspólna wystawa zaplanowana jest na 2021 rok we Lwowie. Planujemy też zorganizowanie wspólnych plenerów malarskich, a także wystaw indywidualnych. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy naszych Towarzystw i wierzymy, że będzie ona korzystna dla obu stron.

Mieczysław Maławski, Prezes LTPSP, Profesor ASP  we Lwowie

Uczestnicy wystawy „Lublin-Lwów” – Artyści lwowscy: Anatolij Gwozdiuk, Helena Jacyno, Igor Kmetyk, Natalia Kuberska, Włodzimierz Łobuń, Mieczysław Maławski, Władysław Maławski, Galina Otczycz, Jadwiga Pechaty, Jarosława Popowicz, Eugeniusz Potapow, Klaudia Potapowa, Ludmiła Strokosz, Dymitr Tkanko, Tatiana Umińska, Włodzimierz Żyszkowicz.

Anatolij Gwozdiuk, absolwent Liceum Plastycznego w Stryju. Aktualnie jest studentem Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek malarstwo. Uprawia malarstwo klasycznego realizmu, rysunek, akwarelę.

 Helena Jacyno, absolwentka ASP we Lwowie, katedra ceramiki artystycznej, doktorat na ASP
w Krakowie. Aktualnie mieszka i pracuje  w Przemyślu. Uprawia malarstwo (w tym malarstwo na szkle),  grafikę , rysunek, ceramikę , batik, wycinankę artystyczną. Współpracuje jako scenograf
z Polskim Teatrem Ludowym we Lwowie.

Igor Kmetyk, absolwent ASP we Lwowie, docent katedry akademickiego rysunku na ASP. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek.

Natalia Kuberska, absolwentka ASP we Lwowie, katedra ceramiki artystycznej. Wykładowca dziecięcej szkoły plastycznej w Połonnym. Uprawia malarstwo sztalugowe i ceramikę artystyczną. Członek Klubu Młodych Artystów „Skrzydła” przy Lwowskim TPSP.

Włodzimierz Łobuń, absolwent ASP we Lwowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, bierze udział w międzynarodowych plenerach malarskich. Członek LTPSP.

Mieczysław Maławski, ukończył ASP we Lwowie, prezes LTPSP od 2002 roku. Profesor na ASP we Lwowie. Uprawia malarstwo i ceramikę, pracuje w technice akwareli. Bierze udział w międzynarodowych wystawach i plenerach malarskich. Członek ZPAP w Lublinie.

Władysław Maławski, w 2001 r. zdobył kwalifikacje w dziedzinie ceramiki artystycznej w Państwowym Liceum Sztuki im. I. Trusza we Lwowie. Dyplom magistra uzyskał na wydziale sztuki sakralnej ASP we Lwowie. Członek ZPAP w Lublinie. Tworzy w tradycyjnych technikach malarskich. Zajmuje się pisaniem ikon. Prowadzi warsztaty z akwareli i ikonopisania.

Galina Otczycz, absolwentka Lwowskiej Akademii Drukarstwa, wydział grafiki. Prezes Stowarzyszenia Akwarelistów IWS Ukraina, wykładowca Akademii Drukarstwa we Lwowie. Uprawia malarstwo sztalugowe i akwarelę.

Jadwiga Pechaty, absolwentka ASP we Lwowie, wydział projektowania wnętrz. Uprawia malarstwo sztalugowe, grafikę. Od wielu lat aktorka Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.

Jarosława Popowicz, absolwentka ASP we Lwowie, studia podyplomowe na katedrze historii sztuki, wykładowca dziecięcej szkoły plastycznej w Żółkwi. Uprawia malarstwo sztalugowe.

Eugeniusz Potapow, absolwent Lwowskiej Politechniki, wydział architektury, wykładowca malarstwa i rysunku w Centrum Twórczości dla dzieci i młodzieży we Lwowie. Uprawia malarstwo sztalugowe i pracuje w technice akwareli.

Klaudia Potapowa, absolwentka ASP we Lwowie, wykładowca malarstwa i rysunku w Centrum Twórczości dla dzieci i młodzieży we Lwowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek
i akwarelę.

Ludmiła Strokosz, absolwentka ASP we Lwowie, wydział malarstwa monumentalnego. Uprawia malarstwo monumentalne i sztalugowe. Członek Klubu Młodych Artystów „Skrzydła” przy LTPSP.

Dymitr Tkanko, absolwent ASP we Lwowie, katedra ceramiki artystycznej. Uprawia malarstwo monumentalne i sztalugowe.

Tatiana Umińska, absolwentka ASP we Lwowie, wydział malarstwa monumentalnego, członek Klubu Młodych Artystów ”Skrzydła” przy LTPSP. Uprawia malarstwo sztalugowe.

Włodzimierz Żyszkowicz, absolwent Lwowskiej Akademii Drukarstwa, doktor historii sztuki, profesor na Akademii Drukarstwa, członek LTPSP.  Uprawia malarstwo sztalugowe.

 

Lublin-Lwów

“Lublin- Lwów” wystawa malarstwa członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie i Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

https://lublin.eu/kultura/wydarzenia/otwarcie-wystawy-lublin-lwow,54574,0,w.html

https://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/inne/otwarcie-wystawy-lublin-lwow-w-galerii-przy-bramie,n,1000277190.html

 


Partnerzy wydarzenia: Wystawa została zorganizowana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.


Patronat medialny: