Tadeusz Łuszczak – wystawa malarstwa (1 sala). Termin ekspozycji: 06.03-24.05.2020 r.

Tadeusz Łuszczak – Urodzony w 1938 r. Działalność swoją rozpoczął w 1957 r. w Ognisku Plastycznym „Zamek”, które przekształciło się w Klub Plastyka „Zamek” w Lublinie. Brał udział w zajęciach plastycznych i w wykładach wiedzy o sztuce na Uniwersytecie Sztuki, które były organizowane w BWA przy ulicy Narutowicza w Lublinie. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie. Przez cały czas zdobywa i pogłębia wiedzę w dziedzinie twórczości malarskiej pod opieką wykładowców tj. R. Tkaczyk, S. Kwerko, H. Zwolakiewicz, R. Lis, H. Baranowski, M. Bijas. Brał udział w licznych plenerach malarskich, gdzie tworzył pod okiem profesjonalistów. Organizuje wystawy indywidualne, jak również  brał udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Na podstawie jego osiągnięć twórczych otrzymał z Wydziału Kultury i Sztuki uprawnienia w dziedzinie malarstwa artystycznego. Jego prace poprzez Desę, Galerie oraz wystawy znajdują się w kościołach, instytucjach oraz w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą: w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Australii, Austrii, Niemczech, Portugalii, Kanadzie. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w wystawach zbiorowych, a także konkursowych. Otrzymał dyplom uznania za wieloletnią działalność w promowaniu sztuk plastycznych i aktywną działalność artystyczną.

Obecna wystawa będzie miała charakter retrospektywny, na której znajdziemy prace olejne z lat wcześniejszych aż po najnowsze obrazy.