„Strzępy koszmarów” romans poezji z grafiką. Termin ekspozycji: 27 styczeń – 15 luty 2017r.

Cykl trzynastu grafik pt. „Strzępy Koszmarów” powstał w wyniku romansu grafiki z poezją. Każdy z obrazów stworzonych przez artystkę Projektu- Natalię Tulisow, inspirowany był wierszami poety i  literata, skrywającego się za pseudonimem artystycznym Sigil of Scream. Prezentacja w formie niewielkiej wystawy zawierającej wspomniane prace, oraz teksty utworów poetyckich, dla których stanowi ilustrację. Finisaż wystawy połączony był z wieczorem poezji autorskiej Sigila, całość wydarzenia artystycznego stanowiła fuzję różnych dziedzin sztuki, ukazując w jaki sposób mogą się one dopełniać, wzbogacając spektrum wrażeń odbiorcy. Jako tło wykorzystana będzie muzyka z gatunku ambient.

Natalia Tulisow

Rocznik 1985. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie ze specjalnością wystawiennictwo oraz absolwentka policealnej szkoły Studio Sztuki- kierunek charakteryzacja i stylizacja. Członkini projektu artystycznego ErroS.

Zajmuje się tradycyjną sztuką i przeważnie wyraża się poprzez grafikę. Operuje za pomocą światła, cienia i symboliki, które często są zawoalowane, lub przeciwnie- doskonale widoczne.

Tematyką prac jest szeroko rozumiana sfera duchowości, uczuć, emocji i światów wewnętrznych. Konsekwentnie próbuje uchwycić to co jest według niej najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze do przekazania.

Sigil of Scream

Artysta jest przedstawicielem ginącego gatunku poetów tworzących lirykę klasyczną, o charakterze symbolicznym. Lubuje się w sonetach, umie także skreślić balladę. Okazyjnie zdarza mu się jednak popełnić także prozę. Wiersze pisał, od kiedy tylko nauczył się składać literki. Pierwszy tomik poetycki wydał w wieku lat siedemnastu. Ukończył dwa kierunki humanistyczne za Uniwersytecie Zielonogórskim: z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Ponadto dokształca się fanatycznie i ustawicznie w takich dziedzinach, jak: kulturoznawstwo, religioznawstwo, psychologia, symbolika, estetyka, mitologie i etnologia. Opublikował kilka prac dotyczących symboliki języka i jego funkcji magicznej. Jest także pomysłodawcą i moderatorem undergroundowego projektu artystycznego ErroS (Estetyczny Radykalny Ruch Oporu Symbolicznego), który składa się z grupy literatów, artystów plastyków i muzyków. W ramach wspólnej działalności angażuje się nierzadko w projekty muzyczne czy graficzne, choć literatura (a zwłaszcza poezja) wciąż stanowią dziedzinę, w której spełnia się najlepiej.

Aktywnie działa także w środowiskach związanych z RPG, będąc twórcą kostkowego systemu w konwencji Heroic Fantasy: DrecarE, a także autorem kilku mniejszych wszechświatów. W tworzeniu gier fascynuje go możliwość żywej pracy z odbiorcą, poszukiwanie nowych wersji starych mitów, a także obserwowanie w jaki sposób ludzie i opowieści potrafią oddziaływać na siebie i zmieniać się nawzajem.

Chwilowo porzucił karierę naukową na rzecz rozwoju duchowego i artystycznego. Był to pomysł szalony, ale i efektywny. Inspiracje czerpie ze snów i odmiennych, często dziwacznych stanów świadomości. Fascynuje go wpływ symboli na podświadomość, świadomość i ducha. Dlatego nie uważa, że powinien pisać w sposób zrozumiały, czy ludyczny. Co więcej pragnie pisać w sposób trudny i zgodny jedynie z własnymi założeniami estetycznymi. Wierzy w Teorię Recepcji i oddaje cześć świętemu Derridzie i błogosławionemu Rortemu. Na ogół bywa postmodernistą i holistą (jeśli akurat nie jest czymś innym). Inspirują go założenia psychologii transpersonalnej, z których korzysta w swych artystycznych eksperymentach.

Finisaż i wieczór poezji odbył się 11 lutego (sobota) o godz. 16.00