Sprawy członkowskie

Informacje dla wszystkich członków TPSP

Od marca 2014 roku uległy zmianie składki członkowskie, które obecnie wynoszą miesięcznie:

10 złotych – dla wszystkich członków TPSP

Bardzo prosimy o terminowe uiszczanie opłat. Wpłaty można dokonać osobiście w Galerii „Przy Bramie” lub na konto Towarzystwa:

PKO BP II o/Lublin

64 1020 3150 0000 3902 0030 6662

Dziękujemy!

 


Od kwietnia 2013r. rozpoczęły się spotkania integracyjne przy kawie dla członków TPSP. Będą one odbywać się cyklicznie w każdy pierwszy wtorek miesiąca w  galerii TPSP „Przy Bramie” ul. Grodzka 36. Mają one na celu integrację członków zrzeszonych w lubelskim TPSP. Będą to spotkania towarzyskie, na których będzie można porozmawiać o sztuce i nie tylko.

Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się 2 kwietnia o godz. 17.

W związku z niewielkim zainteresowaniem spotkania zostały zawieszone. 


W każdy trzeci piątek miesiąca odbywają się Zebrania członków TPSP w pomieszczeniach galerii „Przy Bramie” o godz. 16-tej.

Walne Zebranie Sprawozdawcze  członków TPSP odbyło się dnia 14 marca (sobota) 2015 o godz. 11.00 (I termin) i o 11.30 (II termin), w związku z tym w miesiącu marcu nie było ogólnego zebrania członków. 

Na kolejne zebranie członków TPSP zapraszamy już w Nowym 2016 Roku. 

W miesiącach lipiec – sierpień zarówno spotkania integracyjne jak i zebrania członków nie odbywają się.

Zapraszamy serdecznie!


 Wystawa zbiorowa członków TPSP  „Zima 2016”

W wystawie mogą brać udział wszyscy członkowie Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki członkowskie.

Na wystawę można dostarczyć maksymalnie 3 prace o tematyce zimowej w dowolnej technice malarskiej. 

Prace należy dostarczyć dnia 7 stycznia 2016r. 

Opłata za udział w wystawie to 10 złotych.

Obrazy powinny być sygnowane przez autora; z tyłu zawierające opis:

Imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technika, wymiar

Powinny być oprawione w ramy bądź listwy (w ostateczności zamalowane brzegi)

Zapraszamy do udziału!