Spotkanie poetyckie „OJCZYZNA SŁOWEM MALOWANA” odbyło się dnia 25.10.2018r. (czwartek) godz. 16.00

Spotkanie  poetyckie „ OJCZYZNA SŁOWEM MALOWANA”

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie zorganizowało  dla uczczenia 100 rocznicy  odzyskania przez Polskę Niepodległości

dnia 25 października 2018 r. o godz. 16  w Galerii „Przy Bramie” Lublin ul. Grodzka 34/36

prezentację  wierszy poetów polskich  i  wierszy członków Towarzystwa.