„Przegląd wiosenny 2022” wystawa zbiorowa TPSP. Termin ekspozycji: 18.02-09.03.2022 r. „PROJEKT ZREALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU MIASTA LUBLIN”

„Przegląd wiosenny” otwiera sezon wystawienniczy członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Zgodnie z długoletnią tradycją i Statutem TPSP zadaniem przeglądu jest umożliwienie każdemu twórcy – członkowi TPSP pokazanie przynajmniej jednej pracy bez względu na ocenę Komisji Artystycznej. Na posiedzeniu w dniu 09 lutego 2022 r. Komisja Artystyczna spośród wszystkich 88 dostarczonych obrazów łącznie 34 autorów zakwalifikowała na wystawę 63 prace 34 artystów, zdaniem Komisji najciekawszych mając na uwadze ich poziom artystyczny, a także ich różnorodność.

Rozmaitość technik, tematów i rozmiarów prac, czemu sprzyja idea wystawy, ujawnia także upodobania estetyczne i zróżnicowany poziom warsztatu autorów. Dla twórcy i jego bliskich, oglądanie swojej pracy na wystawie w Galerii „Przy Bramie” i porównanie z innymi pracami jest silnym przeżyciem i z pewnością ma wpływ na jego rozwój artystyczny. Rozwija wrażliwość i umiłowanie sztuki sprawiając, że radość tworzenia będzie owocowała coraz lepszymi dziełami.

Prace są różnorodne, zarówno w swej tematyce jak i sposobie malowania. Obecna wystawa prezentuje różne techniki malarskie tj. olej, akryl, akwarela, tempera oraz techniki graficzne (linoryt, serigrafia).

Uczestnicy wystawy: Alina Bartler, Alicja Buczek, Anna Celińska-Banaszek, Yuliia Dovha, Izabella Edeńska, Monika Galek, Małgorzata Gietka, Hanna Gralak, Anatolij Gwozdiuk, Andrzej Jędruszczak, Henryk Kołodziejczyk, Anna Laurson, Anna Lisowska-Musiatewicz, Tadeusz Łuszczak, Agnieszka Margul, Agnieszka Nakonieczna, Alicja Oleszczuk, Elżbieta Osypiuk, Anna Pieśniak, Eugeniusz Potocki-Małaj, Ewa Powałka, Piotr Przeworski, Adam Pyryt, Jolanta Rodak, Stanisław Sagan, Zofia Skiba, Anna Skórniewska, Krystyna Staś, Wiesław Stefański, Anna Syta, Agnieszka Szady, Barbara Telejko, Anna Witek, Maria Majka Zuzańska.

Galeria obrazów:Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się dnia 18 lutego (piątek) o godz. 17-tej. Przewodniczący Komisji Artystycznej TPSP w Lublinie Pan Marek Reszka, poinformował o udziale finansowym Urzędu Miasta Lublin zarówno w kontakcie z mediami jak i podczas wernisażu wystawy. Na potrzeby wystawy został zaprojektowany plakat oraz katalogi. We wszystkich materiałach promujących, w tym drukowanych oraz publikowanych w internecie i mediach społecznościowych została umieszczona informacja o udziale finansowym Urzędu Miasta Lublin przy użyciu formuły: „Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin” oraz zostały umieszczone logotypy Urzędu Miasta Lublin. W czasie wydarzenia w Galerii TPSP „Przy Bramie” ul. Grodzka 34/36, 20-112 Lublin zostały wyeksponowane nośniki reklamowe Urzędu Miasta Lublin. Wszystkie materiały promocyjne Miasta Lublin zostały przekazane uczestnikom i gościom wydarzenia.


„PROJEKT ZREALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU MIASTA LUBLIN”