„Przegląd wiosenny 2024” wystawa zbiorowa członków TPSP. Termin ekspozycji: 16.02-06.03.2024 r. Zapraszamy! „PROJEKT ZREALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU MIASTA LUBLIN”.

Komisja Artystyczna dokonała przeglądu 63 prac dostarczonych przez 28 artystów. Na wystawę zostało zakwalifikowanych 49 prac 28 autorów.

Uczestnicy wystawy: Tomasz Banaszek, Alicja Buczek, Anna Celińska-Banaszek, Lech Chabros, Anna Chmiel-Futa, Beata Gajaszek, Monika Galek, Renata Jarosz, Urszula Kłos, Henryk Kołodziejczyk, Anna Laurson, Agnieszka Łosicka, Tadeusz Łuszczak, Maria Małecka, Agnieszka Margul, Marzena Kryk, Alicja Oleszczuk, Elżbieta Osypiuk, Anna Pieśniak, Monika Pilewska, Eugeniusz Potocki-Małaj, Ewa Powałka, Teresa Stasiak, Krystyna Staś, Wiesław Stefański, Anna Szubartowska-Paszkowska, Barbara Telejko, Ewa Żuber-Wójcik.

 

Galeria obrazów:


 

Wernisaż wystawy odbył się dnia 16 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 17-tej. 

Fotorelacja z wernisażu. 

Foto: Lech Chabros„PROJEKT ZREALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU MIASTA LUBLIN”

,