Plan Wystaw na 2022 r.

Lp.

Wystawiający

Stowarzyszenie

Technika

Termin ekspozycji

1.

„Świat zwierząt”

wystawa zbiorowa TPSP

TPSP

techniki różne

07.01 – 26.01.2022 r.

2.

Grupa Artystyczna „1/14”

IWA UMCS Lublin

 TPSP

techniki różne

28.01 – 16.02.2022 r.

3.

„Przegląd wiosenny”

wystawa zbiorowa TPSP

TPSP

techniki różne

18.02 – 09.03.2022 r.

4.

Barbara Telejko

Wiesław Stefański

TPSP

TPSP

malarstwo

malarstwo

11.03 – 30.03.2022 r.

5.

Łęczyńskie Stowarzyszenie

Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury    i Sztuki „PLAMA”

techniki różne

01.04 – 20.04.2022 r.

6.

Krystyna Zlot

TPSP, ZPAP

 malarstwo

22.04 – 11.05.2022 r.

7.

Wioletta Winiarska

TPSP, ZPAP

malarstwo

13.05 – 01.06.2022 r.

8.

„Lublin w Malarstwie”

wystawa konkursowa

TPSP

malarstwo

03.06 – 22.06.2022 r.

9.

Ognisko Plastyczne TPSP

wystawa zbiorowa

TPSP

techniki różne

24.06 – 13.07.2022 r.

10.

Letnia wystawa

zbiorowa członków TPSP

TPSP

techniki różne

15.07 – 31.08.2022 r.

11.

Hanna Gralak

TPSP, ZPAP

malarstwo

02.09 – 21.09.2022 r.

12.

Zofia Skiba

TPSP, ZPAP

 

malarstwo

23.09 – 12.10.2022 r.

13.

Eugeniusz Potocki-Małaj

Jolanta Rodak

TPSP

TPSP

malarstwo

malarstwo

14.10 – 02.11.2022 r.

14.

„Piękno Lubelszczyzny”

poplenerowa wystawa malarstwa członków TPSP

TPSP

techniki różne

04.11 – 23.11.2022 r.

15.

Paweł Brodzisz

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury    i Sztuki „PLAMA”

grafika

25.11 – 14.12.2022 r.

16.

„Przegląd jesienny”

wystawa zbiorowa TPSP

TPSP

techniki różne

16.12 – 04.01.2023 r.