„Pamięci Profesora Waldemara Figla” wystawa zbiorowa Jego uczniów. Termin ekspozycji: 29.03-16.04.2019r. Finisaż wystawy odbył się 12 kwietnia (piątek) o godz. 17.00 w rocznicę śmierci Profesora. Zapraszamy!

„Naszemu Profesorowi, niezwykłemu przewodnikowi po świecie malarstwa, przede wszystkim wspaniałemu przyjacielowi”. 
Wystawę „Pamięci Profesora Waldemara Figla” zorganizowała grupa IKON (wieloletnich uczestników zajęć w Ognisku Plastycznym i przyjaciół Profesora). Walentyna Kobylas, Jolanta Jabłońska, Paweł Kot, Ewa Gogół, Regina Kiniorska, Ewa Dymek, Katarzyna Delik, Mirosław Gawryluk, Agnieszka Borowicz, Andrzej Ginalski. 
Grupa w dalszym ciągu kontynuuje ikonopisanie, bazując na wiedzy przekazanej przez Profesora Waldemara Figla.
Waldemar Figiel (19.IX.1954 – 12.IV.2018), absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego w Lublinie, wieloletni pracownik Liceum Plastycznego. Od 1987r. pedagog w Ognisku Plastycznym przy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Wychowawca wielu pokoleń malarzy, snycerzy, pisarzy ikon. Organizator wystaw i plenerów. Licznie nagradzany za swoje osiągnięcia  na rzecz edukacji artystycznej. Uczestnik realizacji ołtarza floriańskiego z kościoła Św. Floriana na Kleparzu w Krakowie. Z zamiłowania myśliwy, co odzwierciedlał również w swoich obrazach. Człowiek bardzo oddany pracy, cierpliwy, wyrozumiały, chętnie dzielący się swą szeroką wiedzą. Jeden z filarów Towarzystwa potrafiący tworzyć wspólnotę międzyludzką. Bezinteresowny, wrażliwy i ciepły. Nasz wspaniały Profesor
Na wystawie zostały wyeksponowane prace, które powstały pod kier. mgr Waldemara Figla w czasie Jego działalności pedagogicznej w Ognisku Plastycznym przy lubelskim TPSP, a także wykonane aktualnie przez Jego uczniów. Szeroki wachlarz zarówno technik malarskich jak i tematów podejmowanych na płótnie i papierze. Są to prace powstałe zarówno w pracowni malarskiej jak i w plenerze. Również obrazy powstałe na Plenerze malarskim w Józefowie nad Wisłą, na którym pod okiem profesora szkoliło się co roku wielu uczniów. Pejzaże, kwiaty, martwe natury, portrety oraz kopie znanych mistrzów. Wśród prac i rysunków na wystawie możemy podziwiać również ikony, wykonane przez  uczestników zajęć, którzy już od lat tworzą silną grupę w Ognisku Plastycznym, kontynuując pracę, którą rozpoczęli pod kierunkiem Profesora.

 

Uczestnicy wystawy: Alicja Beer, Agnieszka Borowicz, Alicja Buczek, Weronika Burcon, Anna Celińska-Banaszek, Katarzyna Delik, Ewa Dymek, Izabella Edeńska, Mirosław Gawryluk,  Andrzej Ginalski, Ewa Gogół, Małgorzata Hajkowska, Jolanta Jabłońska, Lucyna Juchkiewicz, Maria Kamińska, Regina Kiniorska, Walentyna Kobylas, Lucyna Komosa, Paweł Kot, Stanisława Kotarska, Urszula Krzywda-Żuk, Janina Kwater, Aneta Muller, Janina Naumczuk, Ewa Ostaszewska, Anita Pawelec, Aleksandra Piątkowska, Teresa Prendecka, Krystyna Puzoń, Jolanta Rodak, Halina Sajewicz, Maria Teresa Sikora, Teresa Smyl, Wiesław Stefański, Agnieszka Szady, Jolanta Szczerba-Witenberg, Urszula Uklejewska, Alina Zachariewicz, Jadwiga Zajęcka-Todys, Krystyna Zlot

Pamięci prof. Waldemara Figla

„Niedokończony obraz”

Jak namalować obraz o temacie wspomnienia
Nasycony tonacją żalu, zadumy i ciszy
W kolorach intensywnych bo czas ich nie zmienia
Malujemy piękne barwy radości
Każdą chwilę na nowo utrwalamy
Pozostanie wciąż niedokończony
Obraz z werniksem naszych serc
Wielki pejzaż naszej wdzięczności
Będzie zawsze bez ramy

Teresa M. Smyl
Lublin , dnia 12.04.2019 r.

Finisaż wystawy odbył się dnia 12 kwietnia (piątek) o godz. 17.00