Monika Wolszczak Malarstwo (1 sala) Termin ekspozycji: 8-27.03.2019r.

Monika Wolszczak – Urodziła się w 1963r. w Chełmie. W latach osiemdziesiątych ukończyła Wyższą szkołę Pedagogiczną w Kielcach. W tym czasie trafiła w rodzinne strony męża – do Okszowa. Tu zaczęła malować batiki i pierwsze obrazy olejne. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Twórczego Pasja w Chełmie. Należy do TPSP w Lublinie. Pracuje jako wychowawca terapeuta. Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Na obecnej wystawie będziemy podziwiać Jej prace powstałe w przeciągu ostatnich lat, wykonanych głównie techniką akrylową i olejną, oraz kilka akwarel. Tematem prac będą pejzaże, kwiaty, martwa natura i postać.