„Lublin w Malarstwie” wystawa konkursowa. Termin ekspozycji: 31.05-19.06.2019 r.

W konkursie „Lublin w Malarstwie” biorą udział członkowie zrzeszeni w lubelskim TPSP. Oprócz artystów specjalizujących się pejzażem miejskim są również tacy, którzy podejmują pierwsze próby zetknięcia się z tym trudnym tematem. Architektura jest specyficzną dziedziną i wymaga często wieloletniego i systematycznego studiowania. Komisja dokonywała selekcji pod względem ujęcia, kompozycji, pomysłu. Istotny był indywidualny sposób spojrzenia, często przekraczający tradycyjne podejście do tematu, w którym ważne są osobiste emocje. Wśród obrazów przyjętych na wystawę są takie, które wiernie odtwarzają fragmenty architektury, bądź panoramy Lublina jak również te, które przekraczają stereotypowe widzenie pejzażu miejskiego, nawiązując do konwencji malarstwa współczesnego. W obu z nich odnajdujemy niepowtarzalny klimat Miasta. Reasumując, zaprezentowane prace pod względem artystycznym są bardzo dojrzałe. Artyści poszukują ciągle nowych rozwiązań. Poziom prac prezentowanych przez wszystkich tegorocznych uczestników rokuje ciągły rozwój artystyczny.

Uczestnicy wystawy: Aleksander Avetisyan, Krzysztof Banach, Anna Celińska-Banaszek, Lech Chabros, Anna Grabowska-Łyp, Monika Horczyk, Lucyna Juchkiewicz, Stanisława Kotarska, Tadeusz Łuszczak, Ewelina Maliborska, Magdalena Mańkowska, Elżbieta Osypiuk, Krystyna Rakowska, Jolanta Rodak, Zofia Skiba, Teresa Stasiak, Wiesław Stefański, Agnieszka Szady, Dorota Świst, Barbara Telejko, Tomasz Winiarski, Ewa Wójcik, Krystyna Zlot, Maria Majka Zuzańska.

W dniu 23 maja 2019 roku, jury wystawy konkursowej „Lublin w Malarstwie” w składzie:

dr hab. Mariusz Drzewiński prof. UMCS – przewodniczący

dr hab. Maria Polakowska prof. UMCS

dr hab. Tomasz Świerbutowicz

podczas swojego posiedzenia dokonało oceny 60 obrazów zgłoszonych do konkursu przez 31 autorów.

Zakwalifikowało do wystawy 35 prac 24 artystów.

Nominowało do nagród i wyróżnień 10 prac 8 artystów.

Nominowani do nagród i wyróżnień:

 1. Krzysztof Banach
 2. Anna Grabowska-Łyp
 3. Stanisława Kotarska
 4. Ewelina Maliborska
 5. Krystyna Rakowska
 6. Zofia Skiba
 7. Teresa Stasiak
 8. Maria Majka Zuzańska

Przyznano trzy nagrody:

I nagroda – Krystyna Rakowska, Lublin cynamonowy

II nagroda – Maria Majka Zuzańska, Stare Miasto w Lublinie

III nagroda – Stanisława Kotarska, Wybór

oraz trzy wyróżnienia:

 1. Krzysztof Banach, Lubartowska 27
 2. Anna Grabowska-Łyp, Widok na współczesny Lublin
 3. Ewelina Maliborska, Moc Kultury

I nagroda – Krystyna Rakowska, Lublin cynamonowy, 2019, pastel olejny, papier, 40 x 55 cm

Ukończyła matematykę oraz studia podyplomowe z zakresu malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Od roku 2011 r. należy do TPSP oraz ZPAP Okręg Lubelski. Jest członkiem zarządu Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Ukończyła 3-letni kurs rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym przy TPSP w Lublinie pod kier. mgr W. Arbaczewskiego. Doskonali swój warsztat pod kier. mgr M. Bijasa. Ulubiona technika malarska to pastel olejny.


II nagroda – Maria Majka Zuzańska, Stare Miasto w Lublinie, 2019, akryl, płótno, 100 x 80 cm

Urodzona w Biłgoraju. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Mieszka i tworzy w Łęcznej. Należy do TPSP w Lublinie od 2006 r. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków w Lublinie, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej oraz ZPAP Okręg Lubelski. Prezes Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. Tworzy w różnych technikach: akryl, akwarela, olej, batik, pastel, malarstwo na szkle i jedwabiu.


III nagroda – Stanisława Kotarska, Wybór, 2019, akryl, płótno, 100 x 70 cm

Malarstwo jest dla niej odskocznią od codzienności. Pasjonuje ją architektura jak również uchwycenie emocji w postaci. Maluje w technice oleju, akrylu i pasteli. Od 2010 r. należy do TPSP w Lublinie, a od 2017 r. jest członkiem ZPAP Okręg Lubelski.


wyróżnienie – Krzysztof Banach, Lubartowska 27, 2019, olej, płótno, 50 x 60 cm

Od 2006 r. jest członkiem TPSP w Lublinie. Samouk, maluje ponad 20 lat. Malarstwo sztalugowe olejne i akrylowe. Ulubione motywy to krajobraz, portret i architektura. Dbałość o klimat i jedność kolorystyczną są dla niego wyzwaniem w każdej z prac.


wyróżnienie – Anna Grabowska-Łyp, Widok na współczesny Lublin, 2019, akryl, płótno, 60 x 80 cm

Ukończyła studia w 1969 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. Tam też pracowała jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Od 1993 r. jest związana z Ogniskiem Plastycznym TPSP w Lublinie, gdzie ukończyła 3-letni kurs rysunku i malarstwa. Swoje umiejętności doskonali pod kier. mgr M. Bijasa. Ważne miejsce w jej twórczości zajmują kwiaty i martwa natura. Maluje głównie w technice akrylowej.


wyróżnienie – Ewelina Maliborska, Moc Kultury, 2019, akwarela, papier, 56 x 76 cm

Ukończyła studia z zakresu Architektury i Urbanistyki oraz Architektury Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Jej pasją jest akwarela. Członkini TPSP od 2015 r. Poprzez kolor i ulotność, jaki daje akwarela stara się oddać ducha miejsca i emocje drzemiące w architekturze.


Aleksander Avetisyan

Z pochodzenia Ormianin, mieszka na stałe w Polsce. Ukończył Wyższą Szkołę Artystyczną w Erewaniu.  Członek TPSP od 2000 r. Uprawia malarstwo sztalugowe, posługując się techniką olejną. Jego ulubione tematy to pejzaż, portret oraz martwa natura.

Anna Celińska-Banaszek

Od 2009 r. członek TPSP w Lublinie, uczestnik Ogniska Plastycznego przy TPSP pod kier. mgr W. Figla, a w r. 2018/19 uczestnik studiów podyplomowych z malarstwa na UMCS w Lublinie. Maluje głównie techniką akrylową i olejną. Ulubione tematy to pejzaż i architektura.

Lech Chabros

Emerytowany geodeta. Od września 2017 r. uczestniczy w kursach rysunku i malarstwa w grupie mgr W. Arbaczewskiego. Członek TPSP od stycznia 20019 r. Maluje martwą naturę, pejzaż, architekturę, głównie techniką akrylową.

Monika Horczyk

Z Ogniskiem Plastycznym bezpośrednio związana od 1992 roku, podejmując 3-letnią edukację zwieńczoną dyplomem ukończenia. Członkini TPSP od 2003 r. Z wykształcenia plastyk. Dyplom Szkoły Sztuki i Projektowania im. Stanisława Wyspiańskiego w Lublinie w klasie techniki malarskie oraz pozłotnictwo. Stosuje malarstwo olejne, a także akwarelowe.

Lucyna Juchkiewicz

Członkini TPSP od 1984 r. Przez wiele lat pracowała jako opiekun Ogniska Plastycznego przy TPSP, gdzie „zaraziła” się pasją tworzenia. Jej ulubioną techniką jest pastel olejny. Tematem jej prac są głównie pejzaże, drzewa.

Tadeusz Łuszczak

Działalność swoją rozpoczął w 1957 r. w Ognisku Plastycznym „Zamek”, które przekształciło się w Klub Plastyka „Zamek” w Lublinie. Brał udział w zajęciach plastycznych i wykładach wiedzy o sztuce na Uniwersytecie Sztuki, które były organizowane w BWA w Lublinie. Jest członkiem TPSP w Lublinie, należy do ZPAP Okręg Lubelski. Uprawia malarstwo olejne.

Magdalena Mańkowska

Lublinianka, muzykolożka, zawodowo związana ze Szkołą Muzyczną I i II st. Im. T. Szeligowskiego w Lublinie, w której prowadzi jedną z klas fortepianu. Członkini TPSP, Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki „Plama”, Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Studiuje malarstwo w Instytucie Sztuk Pięknych w Lublinie.

Elżbieta Osypiuk

Z wykształcenia matematyk, pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Maluje z zamiłowania. W roku 2017/18 ukończyła podyplomowe studia kierunek malarstwo na UMCS Lublin. Od 2018 uczęszcza na zajęcia plastyczne w Ognisku przy TPSP pod kier. mgr M. Bijasa.

Jolanta Rodak

Członkini TPSP od 2012 r. Lublinianka, absolwentka matematyki UMCS. Uczestniczy w zajęciach Ogniska Plastycznego TPSP pod kier. mgr W. Arbaczewskiego. Tematem jej prac są głównie portrety, pejzaże i martwa natura, malowane farbami olejnymi, akrylowymi, akwarelą lub pastelami – olejnymi i suchymi.

Zofia Skiba

Jest emerytowanym nauczycielem. Od 12 lat malarstwo jest Jej pasją. Ukończyła 3-letni kurs rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym przy TPSP w Lublinie pod kier. mgr W. Arbaczewskiego. Doskonali swój warsztat pod kier. mgr M. Bijasa. Członek TPSP od 2009 r. oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Od 2016 r. należy do ZPAP Okręg Lubelski.

Teresa Stasiak

Członkini TPSP od 2008 r.  Ukończyła dzienne studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe na Politechnice Lubelskiej. Zrzeszona w krasnostawskim Stowarzyszeniu Twórców Kultury „Paleta”. Uczestniczy w zajęciach warsztatowych pod kier. mgr M. Bijasa. Maluje w technice akrylowej i olejnej. Należy do ZPAP Okręg Lubelski.

Wiesław Stefański

W latach 1996-1997 uczestniczył w zajęciach Ogniska Plastycznego przy TPSP pod kier. mgr W. Figla. Członek TPSP od 2018 r. Ulubioną techniką malarską jest akwarela.  Maluje architekturę, pejzaże, martwą naturę.

Agnieszka Szady

Lublinianka. Wieloletnia adeptka Ogniska Plastycznego. Członkini TPSP od 2010 r. Malować zaczęła w wieku 12 lat, od zawsze fascynował ją surrealizm, do którego i dzisiaj chętnie wraca. Maluje farbami olejnymi, czasem akrylowymi. Obecnie najbardziej lubi abstrakcjonizm oraz realizm. W malowaniu interesuje ją przede wszystkim światło i uzyskane dzięki niemu nastroje.

Dorota Świst

Członkini TPSP od 2011 r. Z domu Kraszewska, urodziła się w Chełmie, obecnie mieszka w Świdniku. Młodzieńcze zainteresowania malarstwem rozwijała pod kierunkiem Jerzego Matysiaka – malarza i grafika związanego z Chełmem. Uczestniczy w zajęciach Ogniska Plastycznego pod kier. mgr W. Arbaczewskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie.

Barbara Telejko

Z zawodu nauczyciel. Absolwentka Filologii Rosyjskiej i podyplomowych studiów z malarstwa na UMCS w Lublinie. Członek TPSP od 2016 r. oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Uczestniczy w zajęciach w Ognisku Plastycznym przy TPSP pod kier. mgr W. Arbaczewskiego. Ulubione techniki to akryl i akwarela.

Tomasz Winiarski

Do TPSP należy od 2002 r. Ukończył kurs rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym przy TPSP. Uprawia malarstwo olejne. Tematem jego prac są głównie pejzaże i architektura.

Ewa Wójcik

Członkini TPSP od 1988 r. Ukończyła 3-letni kurs rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym przy TPSP pod kier. artysty malarza Tomasza Świerbutowicza. Uprawia malarstwo olejne. Od 2011 r. jest członkiem  ZPAP Okręg Lubelski.

Krystyna Zlot

Pasjonatka malarstwa. Do TPSP w Lublinie należy od 2005 r. Członek ZPAP Okręg Lubelski. Posługuje się techniką różnorodną, ale przeważnie olejną. Lubi różnorodność tematów.  Jej inspiracją jest otaczający świat, refleksje, przeżycia, jak również historia, którą lubi utrwalać na płótnie.

Wernisaż wystawy odbył się dnia 31 maja (piątek) o godz. 17.00 podczas którego ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom. 

Uroczystość otworzyła Pani Prezes TPSP Maria Teresińska-Wieczorek witając przybyłych gości. Pani Prezes przekazała również informację, o tym że w dniu 28 maja 2019 r. na uroczystości Gala Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie w roku Jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej z okazji 55 rocznicy istnienia w uznaniu za znaczący wkład w upowszechnianie sztuk pięknych otrzymało Medal Unii Lubelskiej. Następnie głos zabrał prof. UMCS Mariusz Drzewiński, jako przewodniczący komisji konkursowej. Pochwalił uczestników tegorocznej edycji konkursu, wskazując na fakt iż poziom w tym roku był bardzo wyrównany. Pani Wiceprezes Halina Sajewicz przystąpiła do ogłoszenia oficjalnych wyników konkursu, wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i kwiaty. Szczególne podziękowania otrzymali prof. Krzysztof Bartnik za oprawę graficzną i skład katalogu, plakatów i zaproszeń oraz Hanna Gralak za reprodukcję zdjęć do katalogu wystawy konkursowej. Podziękowanie odebrały również Pani Anna Zgódka za montaż wystawy i Magdalena Rola za koordynowanie projektu. Składamy serdeczne podziękowania komisji konkursowej, a w szczególności Przewodniczącemu dr hab. Mariuszowi Drzewińskiemu, który już od lat poświęca swój prywatny czas na udział  w komisjach konkursowych o Lublinie organizowanych w naszej Galerii. Wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom konkursu składamy gratulacje.

Wystawa konkursowa „Lublin w Malarstwie” jest organizowana cyklicznie i jest możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Ponadto jest ona wpisana w program wydarzenia „Noc Kultury.”