„Lublin w Malarstwie” wystawa konkursowa. Termin ekspozycji: 04-23.06.2021 r.

Uczestnicy konkursu: Aleksander Avetisyan, Krzysztof Banach, Alina Bartler, Alicja Buczek, Anna Celińska-Banaszek, Lech Chabros, Anna Chmiel-Futa, Małgorzata Gietka, Henryk Kołodziejczyk, Tadeusz Łuszczak, Maria Małecka, Adam Pyryt, Krystyna Rakowska, Jolanta Rodak, Zofia Skiba, Wiesław Stefański, Barbara Telejko, Elwira Wasak, Tomasz Winiarski, Krystyna Zlot, Maria Majka Zuzańska.

Jury wystawy konkursowej „Lublin w Malarstwie” w składzie:

 1. dr hab. Mariusz Drzewiński – prof. UMCS – przewodniczący
 2. Jacek Wojciechowski
 3. dr hab. Tomasz Świerbutowicz

Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 r. komisja spośród wszystkich 36 obrazów zgłoszonych do konkursu łącznie 21 autorów zakwalifikowała na wystawę 32 prace 21 artystów.

W tym nominowała do nagród i wyróżnień 8 prac 8 artystów.

Nominowani do nagród i wyróżnień:

 1. Aleksander Avetisyan, Lublin, 2021, olej, płótno, 40 x 30 cm
 2. Krzysztof Banach, Lublin, ul. Rybna, 2020, olej, płótno, 40 x 50 cm
 3. Małgorzata Gietka, Kościół Przemienienia Pańskiego, 2021, olej, płótno, 50 x 70 cm
 4. Tadeusz Łuszczak, Stare Miasto w Lublinie zimą, 2020, olej, płótno, 40 x 80 cm
 5. Adam Pyryt, Widok na Klasztor, 2021, olej, płótno, 50 x 61 cm
 6. Krystyna Rakowska, Interior, 2021, pastel olejny, papier, 40 x 30 cm
 7. Zofia Skiba, Okno, 2018, akryl, płótno, 60 x 60 cm
 8. Maria Majka Zuzańska, Lublin-nokturn III, 2021, akryl, płótno, 80 x 70 cm

Przyznano 3 (trzy) nagrody:

I Nagroda – Krystyna Rakowska, Interior, 2021, pastel olejny, papier, 40 x 30 cm

II Nagroda – Zofia Skiba, Okno, 2018, akryl, płótno, 60 x 60 cm

III Nagroda – Małgorzata Gietka, Kościół Przemienienia Pańskiego, 2021, olej, płótno, 50 x 70 cm

oraz 3 (trzy) wyróżnienia:

 1. Tadeusz Łuszczak, Stare Miasto w Lublinie zimą, 2020, olej, płótno, 40 x 80 cm
 1. Adam Pyryt, Widok na Klasztor, 2021, olej, płótno, 50 x 61 cm
 1. Maria Majka Zuzańska, Lublin-nokturn III, 2021, akryl, płótno, 80 x 70 cm

I NAGRODA: Krystyna Rakowska

Interior, 2021, pastel olejny, papier, 40 x 30 cm


II NAGRODA: Zofia Skiba

Okno, 2018, akryl, płótno, 60 x 60 cm


III NAGRODA: Małgorzata Gietka

Kościół Przemienienia Pańskiego, 2021, olej, płótno, 50 x 70 cm


 

oraz 3 (trzy) wyróżnienia:


WYRÓŻNIENIE: Tadeusz Łuszczak

Stare Miasto w Lublinie zimą, 2020, olej, płótno, 40 x 80 cm


WYRÓŻNIENIE: Adam Pyryt

Widok na Klasztor, 2021, olej, płótno, 50 x 61 cm


WYRÓŻNIENIE: Maria Majka Zuzańska

Lublin-nokturn III, 2021, akryl, płótno, 80 x 70 cm


 

Katalog wystawy konkursowej „Lublin w Malarstwie” wersja online:


 

Wernisaż wystawy odbył się dnia 04 czerwca (piątek) o godz. 17.00

Wernisaż wystawy otworzyła Pani Prezes TPSP w Lublinie Maria Teresińska-Wieczorek, która przywitała wszystkich obecnych oraz złożyła podziękowania za wsparcie finansowe dla Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin oraz wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. Gościem wernisażu był przewodniczący komisji artystycznej prof. UMCS dr hab. Mariusz Drzewiński, który podzielił się wrażeniami z posiedzenia jury oraz ogłosił wyniki konkursu. Następnie wręczono dyplomy, kwiaty oraz nagrody finansowe dla laureatów konkursu. Po części oficjalnej wszystkich gości zaproszono na poczęstunek.
Wszystkim uczestnikom oraz laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

Wystawa konkursowa „Lublin w Malarstwie” jest organizowana cyklicznie i jest możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Ponadto jest ona wpisana w program wydarzenia „Noc Kultury.”