„Lublin w Malarstwie” wystawa konkursowa. Termin ekspozycji: 25.09-14.10.2020 r.

Uczestnicy konkursu: Aleksander Avetisyan, Krzysztof Banach, Tomasz Banaszek, Anna Celińska-Banaszek, Lech Chabros, Ludomir Chudziak, Anna Grabowska-Łyp, Stanisława Kotarska, Piotr Ładniak, Ewelina Maliborska, Adam Pyryt, Krystyna Rakowska, Jolanta Rodak, Zofia Skiba, Wiesław Stefański, Agnieszka Szady, Ryszard Szeliga, Barbara Telejko, Elwira Wasak, Ewa Wójcik, Krystyna Zlot, Maria Majka Zuzańska.

Jury wystawy konkursowej „Lublin w Malarstwie” w składzie:

 1. dr hab. Krzysztof Bartnik – prof. UMCS – przewodniczący
 2. dr hab. Mariusz Drzewiński – prof. UMCS
 3. dr hab. Tomasz Świerbutowicz

Na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. komisja spośród wszystkich 42 obrazów zgłoszonych do konkursu łącznie 22 autorów zakwalifikowała na wystawę 29 prac 22 artystów.

W tym nominowała do nagród i wyróżnień 11 prac 9 artystów.

Nominowani do nagród i wyróżnień:

 1. Aleksander Avetisyan
 2. Anna Celińska-Banaszek
 3. Ewelina Maliborska
 4. Krystyna Rakowska
 5. Zofia Skiba
 6. Wiesław Stefański
 7. Barbara Telejko
 8. Elwira Wasak
 9. Maria Majka Zuzańska

Przyznano 3 (trzy) nagrody:

I Nagroda – Ewelina Maliborska, Trynitarskie wariacje, akwarela, 70 x 50

II Nagroda – Barbara Telejko, Podwórko, akryl, 60 x 50

III Nagroda – Zofia Skiba, Cisza, akryl, 50 x 70

oraz 3 (trzy) wyróżnienia:

 1. Aleksander Avetisyan, Lublin, olej, 60 x 40
 1. Krystyna Rakowska, Ulica Ku Farze, pastel olejny, 30 x 40
 1. Maria Majka Zuzańska, Lublin I, akryl, 100 x 80

I NAGRODA – Ewelina Maliborska

Trynitarskie wariacje, 2020, akwarela, papier, 70 x 50 cm


II NAGRODA – Barbara Telejko

Podwórko, 2020, akryl, płótno, 60 x 50 cm


III NAGRODA – Zofia Skiba

Cisza, 2020, akryl, płótno, 50 x 70 cm


WYRÓŻNIENIE – Aleksander Avetisyan

Lublin, 2020, olej, płótno, 60 x 40 cm


WYRÓŻNIENIE – Krystyna Rakowska 

Ulica ku Farze, 2020, pastel olejny, papier, 30 x 40 cm


WYRÓŻNIENIE – Maria Majka Zuzańska

Lublin I, 2020, akryl, płótno, 100 x 80 cm


Katalog wystawy konkursowej „Lublin w Malarstwie” wersja online:

Wernisaż wystawy odbył się dnia 25.09.2020 r. o godz. 17.00

Wernisaż wystawy otworzyła P. Urszula Krzywda-Żuk – skarbnik Towarzystwa, która zastąpiła nieobecną P. Prezes Marię Teresińską-Wieczorek. Gościem wernisażu był przewodniczący komisji artystycznej prof. UMCS Krzysztof Bartnik, który podzielił się wrażeniami z posiedzenia komisji oraz ogłosił wyniki konkursu. Następnie wręczono dyplomy, kwiaty oraz nagrody finansowe dla laureatów konkursu. Po części oficjalnej wszystkich gości zaproszono na poczęstunek. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!


Wystawa konkursowa „Lublin w Malarstwie” jest organizowana cyklicznie i jest możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Ponadto jest ona wpisana w program wydarzenia „Noc Kultury.”