„Lublin-Lwów 2021” poplenerowa wystawa malarstwa członków TPSP i LTPSP pt. „ROZTOCZA CZAR”. Termin ekspozycji: 05-24.11.2021 r. Wernisaż wystawy odbył się dnia 5 listopada (piątek) o godz. 17-tej. PRZEDSIĘWZIĘCIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO JAROSŁAWA STAWIARSKIEGO.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie
w ramach wydarzenia „Lublin-Lwów 2021”
 
zaprasza na
POPLENEROWĄ 
 
WYSTAWĘ MALARSTWA
 
członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie i Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
 
pt. „ROZTOCZA CZAR” 
Wernisaż wystawy odbędzie się dnia 05 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 17.00
 
w Galerii TPSP „Przy Bramie” ul. Grodzka 34/36, 20-112 Lublin
Wystawa będzie prezentowana w dniach 05-24.11.2021 r. 

„W roku bieżącym 2021, dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie zorganizowało letni plener malarski w Krasnobrodzie dla członków Towarzystwa oraz artystów z Lwowskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych. Plener odbył się w okresie od 16.08.2021 r. do 25.08.2021 r. Uczestniczyli w nim artyści Towarzystw Przyjaciół Sztuk Pięknych z Lublina i ze Lwowa. Idea organizacji międzynarodowego pleneru miała na uwadze dalszą kontynuację umowy zawartej 25.02.2004 r., dotyczącej współpracy kulturalnej pomiędzy TPSP w Lublinie i Lwowskim TPSP.

Plenery organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie mają wieloletnią historię. Od samego początku są one miejscem wymiany doświadczeń plastyczno – artystycznych, zarówno malarzy profesjonalistów, jak i amatorów, członków Towarzystwa oraz zaproszonych gości, którzy często przybywają z zagranicy.

         Uczestnicy letniego pleneru malarskiego zostali zakwaterowani w Krasnobrodzie, w oddalonym od centrum Gospodarstwie Agroturystycznym
„U Gromków”, w wygodnych pokojach i z dobrą kuchnią. Funkcję komisarza pleneru pełniła Maria Teresińska – Wieczorek, a konsultantem do spraw artystycznych była Elwira Wasak, artysta plastyk z dużym dorobkiem artystycznym i doświadczeniem zawodowym.

W czasie pleneru powstało ok. 70 prac, namalowanych w różnych technikach: olejnej, akrylowej, pasteli, akwareli. Tematem przewodnim tworzenia były inspiracje zaczerpnięte z piękna krajobrazu Roztocza, pejzaży, zabytków architektury sakralnej, licznych cerkwi, kapliczek, znanych miejsc kultu wiary. Wystawa poplenerowa odbyła się w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Wernisaż miał miejsce w dniu 21.08.2021 r. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała Pani Dyrektor, pełniąca funkcję gospodarza Domu Kultury. Uroczystości towarzyszył podniosły charakter, z racji przybycia dużej liczby gości, członków rodzin artystów, mieszkańców Krasnobrodu oraz jego okolic. Dzięki gościnności władz Krasnobrodzkiego Domu Kultury prezentacja wystawy trwała przez okres trzech dni, tym samym przyczyniła się do promocji twórczości plastycznej artystów z Lublina
i ze Lwowa.

         Prace powstałe podczas pleneru będą prezentowane teraz na innych wystawach: w Galerii TPSP „Przy Bramie” w Lublinie oraz we Lwowie, w Galerii „Własna Strzecha” Lwowskiego TPSP. Kontynuacja prezentacji wystawy przyczyni się do promocji województwa lubelskiego, piękna krajobrazu Roztocza, a także zaowocuje zacieśnieniem więzi społecznych między twórcami sztuki, a jej odbiorcami, lepszej integracji środowisk twórczych amatorów i profesjonalistów.

         Artystom biorącym udział w wystawie życzymy dalszych sukcesów,
a zwiedzającym wielu wzruszeń i radości w odbiorze prezentowanych prac”. 

Maria Teresińska – Wieczorek 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie

Uczestnicy wystawy: Tomasz Bielski, Yuliia Dovha, Izabella Edeńska, Małgorzata Gietka, Anatolij Gwozdiuk, Monika Horczyk, Lucyna Juchkiewicz, Urszula Krzywda-Żuk, Nadiia Livinska, Tadeusz Łuszczak, Alicja Oleszczuk, Jolanta Rodak, Beata Smosarska, Maria Teresińska-Wieczorek, Elwira Wasak, Ewa Wójcik.
 
Galeria obrazów:


Wernisaż wystawy odbył się dnia 05 listopada (piątek) o godz. 17-tej

Uroczystość oficjalnie otworzyła Pani Maria Teresińska-Wieczorek, Prezes TPSP w Lublinie witając wszystkich przybyłych gości, uczestników wystawy, sympatyków sztuk pięknych. Pani Prezes poinformowała wszystkich zebranych iż: „Partnerem wydarzenia „Lublin-Lwów 2021” poplenerowej wystawy malarstwa członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie i Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie pt. ROZTOCZA CZAR” jest Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”. 

Pani Prezes Maria Teresińska-Wieczorek wspomniała o Międzynarodowym Plenerze Malarskim, który odbył się w sierpniu 2021 r. w Krasnobrodzie, który stał się pokłosiem obecnej wystawy poplenerowej „Lublin-Lwów 2021” pt. „ROZTOCZA CZAR” ukazującej piękno Roztoczańskich krajobrazów, zabytków i architektury Lubelszczyzny. Międzynarodowy Plener Malarski, w którym wzięli udział zarówno artyści związani z TPSP w Lublinie, jak i  ze środowiska malarzy lwowskich, również został zorganizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Następnie głos zabrały: Pani Urszula Krzywda-Żuk, Skarbnik TPSP oraz Jolanta Rodak, Sekretarz TPSP w Lublinie, dzieląc się swoimi wrażeniami z pleneru malarskiego oraz dziękując wszystkim zaangażowanym w organizację wystawy, uczestnikom oraz członkom Towarzystwa. Pani Jolanta Rodak poinformowała, iż został opracowany i wydrukowany specjalnie na tę okazję kalendarz na rok 2022 ilustrowany zdjęciami obrazów z wystawy. Przygotowane zostały również materiały graficzne w formie plakatów, zaproszeń oraz katalogów ze zdjęciami wszystkich obrazów znajdujących się na wystawie. W sumie na wystawie wyeksponowano 53 obrazy 16 artystów.

Po części oficjalnej Pani Prezes Maria Teresińska-Wieczorek zaprosiła wszystkich obecnych na poczęstunek i podziwianie wyeksponowanych obrazów.


Materiały graficzne (plakat, zaproszenie, katalog wystawy w wersji on-line)


PRZEDSIĘWZIĘCIE ZORGANIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO JAROSŁAWA STAWIARSKIEGO.
Pozostali Partnerzy wydarzenia: PATRONAT HONOROWY – PREZYDENT MIASTA LUBLIN KRZYSZTOF ŻUK

PATRONI MEDIALNI: TVP 3 LUBLIN, POLSKIE RADIO LUBLIN, DZIENNIK WSCHODNI, KURIER LUBELSKI.