Krzysztof Bartnik krajOBRAZY Galeria Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie ul. Tomasz Zana 11. Wystawa potrwa od 28 lutego – 13 marca 2020 r. Wernisaż 28.02 (piątek) godz. 18.00

Wystawa w nowej galerii Wydziału Artystycznego jest okazją do zaprezentowania Państwu obrazów z ostatnich lat. To rzadka dla mnie sposobność zapoznania lubelskich miłośników sztuki, przyjaciół i studentów z przedmiotem i rezultatem moich malarskich poszukiwań. Chciałbym też niniejszą wystawą uczcić mój, już 30-letni, pobyt w Lublinie, środowisku mojego życia, pracy i twórczości. Specyfika tego środowiska z pewnością w jakimś stopniu mnie uformowała i wpłynęła ma kształt mojej sztuki, mam więc dodatkowo możliwość wyrazić za to wdzięczność. 

Zapraszam serdecznie na wernisaż, również w imieniu prof. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak, której akordeonowy koncert uświetni nasze spotkanie. 

Krzysztof Bartnik