Katarzyna Durda-Delik „Moje inspiracje” Malarstwo (2 sala). Termin ekspozycji: 3 – 22 listopada 2017r.

Katarzyna Durda-Delik urodzona w Lublinie, z zawodu psycholog,  maluje , rysuje od 2011r. Uczestniczy  w wystawach zbiorowych TPSP  Galerii „Przy Bramie” w Lublinie  oraz plenerach malarskich. Pod kierunkiem  mgr Waldemara Figla zajęła się pisaniem ikon oraz zainteresowała się malarstwem  tablicowym, zwłaszcza okresu późnego gotyku i renesansu. Wiosną  2011r. prezentowała swoje prace na  wystawie zbiorowej  ikon w Domu Kultury „Grażyna”  w Lublinie. Pierwsza wystawa indywidualna autorki odbyła się we wrześniu 2012r. w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym.

Obecna wystawa retrospektywna pt. „Moje inspiracje” obejmuje malarstwo olejne i ikony powstałe w latach 2010 -2017. Zainteresowania  zarówno malarskie jak i zawodowe autorki skupione są przede wszystkim na człowieku, stąd  częsta tematyka jej prac. Tematem jej obrazów są osoby bliskie, przyjaciele, dzieci, czasami inspiracją jest sztuka dawnych mistrzów  lub malarstwo współczesne.

Wernisaż wystawy odbył się 10 listopada (piątek) o godz. 17.00