Halina Cholewka i Maria Majka Zuzańska – obrazy graficzne i malarstwo. Termin ekspozycji: 24 kwietnia – 13 maja 2015r.

Wernisaż wystawy odbył się 24 kwietnia (piątek) o godz. 17.00

 

Halina Cholewka

W 1971 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznym w Lublinie, a następnie studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki artystycznej w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza uzyskała w 1976 roku. Prezentuje prace z dziedziny grafiki i rysunku zarówno na indywidualnych jak i zbiorowych wystawach.

W latach 1986-2014 była wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

 

 

Maria Majka Zuzańska

Ur. w 1958r. w Biłgoraju. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Od 1986r. związana z Łęczną, gdzie pracuje jako instruktor w Centrum Kultury. Od 1988r. uczestniczy w działalności Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych PLAMA biorąc aktywny udział w plenerach, wystawach i innych przedsięwzięciach kulturalnych.

Od 2004r. Prezes Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. Organizator Międzynarodowych Plenerów Artystycznych w Łęcznej. Za swoje zaangażowanie w życie kulturalne miasta została wyróżniona w 2003r. honorową odznaką Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury”.  Członkini lubelskiego TPSP.

Laureatka prestiżowej Nagrody Burmistrza Łęcznej – „Łęczyński Odyniec Kultury – 2003″. Laureatka Konkursu Plastycznego Jesień Hrubieszowska w 2005r.; 2014r. – Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Malarka i poetka.