„Drzewa” wystawa zbiorowa członków TPSP. Termin ekspozycji: 29.01-17.02.2021 r.

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem”.
(Leopold Staff)

Uczestnicy wystawy:

Alina Bartler, Lech Chabros, Anna Chmiel-Futa, Halina Fromińska, Joanna Fronc, Małgorzata Gietka, Andrzej Jędruszczak, Lucyna Juchkiewicz, Henryk Kołodziejczyk, Stanisława Kotarska, Urszula Krzywda-Żuk, Anna Laurson, Tadeusz Łuszczak, Maria Małecka, Krystyna Mojska, Eugeniusz Potocki-Małaj, Agnieszka Reszczyk, Jolanta Rodak, Teresa Stasiak, Wiesław Stefański, Agnieszka Szady, Barbara Telejko, Urszula Tomaszewska, Anna Witek, Krystyna Zlot, Maria Majka Zuzańska.

Na wystawie prezentujemy 42 obrazy 26 Artystów z lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.