Dla członków TPSP: Wystawa pod hasłami: „Rzeki Lubelszczyzną malowane” oraz „Lublin maluje polskie morze” odbędzie się w czytelni Biblioteki w Klubie Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie ul. Żwirki i Wigury 6 (Dom Żołnierza).

Informacja dla członków TPSP, pragnących uczestniczyć w wystawie z okazji „Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy”.

Wystawa pod hasłami „Rzeki Lubelszczyzną malowane” oraz „Lublin maluje polskie morze” odbędzie się w czytelni Biblioteki w Klubie Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie ul. Żwirki i Wigury 6 (Dom Żołnierza).

Obraz (jeden) należy dostarczyć do instruktora Klubu Plastyka przy Klubie BDOW WB w Domu Żołnierza p. Karoliny w dniach 23-29 maja w godz. 8-13 na I p.

Wernisaż zaplanowany jest na 4 czerwca o godz.16.00.

Wystawa będzie trwała do 1 lipca.

Odbiór prac po wystawie 2 – 4 lipca w godz. 8-13.

W wystawie tej uczestniczą również członkowie Klubu Plastyka przy Klubie BDWB.

,