Spotkanie noworoczne TPSP odbyło się 12.01.2019r. (sobota) o godz. 16.00 w Galerii „Przy Bramie” ul. Grodzka 34/36 Lublin.

Przemiła atmosfera, pyszne jedzenie i licznie przybyli goście. W takich okolicznościach przebiegało spotkanie członków, artystów lubelskiego TPSP. Pani Prezes TPSP Urszula Uklejewska przywitała wszystkich przybyłych, składając życzenia noworoczne. Wspominała tych, którzy odeszli od nas w 2018r. tj. mgr Waldemara Figla-wspaniałego nauczyciela Ogniska Plastycznego, pedagoga, przyjaciela; członków artystów TPSP tj. Ryszarda Filipiaka (byłego Seniora TPSP); Stanisława Mrówczyńskiego-historyka sztuki, artystę i honorowego członka TPSP i przyjaciela; Leszka Strachotę – członka Zarządu TPSP, społecznika i przyjaciela oraz Krystynę Gałat-Grzywę-członkinię TPSP oraz ZPAP. Głos zabrała również Pani Wiceprezes Maria Teresińska przekazując wszystkim ciepłe słowa otuchy i serdeczności. Wszystkim przybyłym artystom dziękujemy za mile spędzony czas i zapraszamy za rok.