Zajęcka-Todys Jadwiga

Członkini TPSP od 1997 r.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie – Wydział Inżynierii Sanitarnej. Do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych trafika w 1996 r., gdzie ukończyła 3-letnie Ognisko Plastyczne, 2-letnie zajęcia z portretu u mgr Waldemara Figla oraz 5 lat zajęć z malarstwa nowoczesnego u mgr Macieja Bijasa.

Udzielała się społecznie w TPSP, gdzie była członkiem Zarządu pełniąc w latach 2003-2007 funkcję kronikarza.

Uprawia malarstwo sztalugowe, techniką olejną, akrylem i pastelem. Tematyka jej prac jest różnorodna: pejzaż, kwiaty, portret, konie, martwa natura.

Swoje prace prezentuje na wielu wystawach indywidualnych, zbiorowych i poplenerowych.

Jest w trakcie eksperymentowania i poszukiwań twórczych.

Galeria zdjęć: