Wasak Elwira – Honorowy członek TPSP

Członkini TPSP od 1984 r.

Od 2002 r. jest członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, gdzie przez około 20 lat działała społecznie na rzecz upowszechniania kultury plastycznej. Za tą działalność odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, otrzymała odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, Nagrodę i Medal Prezydenta Miasta Lublin oraz wiele dyplomów uznania od władz miejskich i wojewódzkich Lubelszczyzny.

Od 1995 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo sztalugowe (olej, akryl, pastel, techniki własne) i rysunek. Wystawia od 1980 r. Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Prace kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą oraz w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Od 2016 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie. Wcześniej ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia oraz studia magisterskie w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie.

Od kilku lat pisuje wiersze. Otrzymała kilka nagród i wyróżnień na wojewódzkich konkursach poetyckich. Jest autorką dwóch tomików wierszy: „Lubię patrzeć”, 2013 i „Odpryski czasu”, 2020 oraz dwu publikacji: „40 lat Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie”, 2004 i „Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych  w Lublinie w latach 1964 – 2014”, 2014.

Nagrody i wyróżnienia:

1980 – „Ogólnopolskie Studenckie Konfrontacje Artystyczne”, Olsztyn – wyróżnienie za zestaw prac

1998 – „Grafika Roku”, Lublin – wyróżnienie za rysunek

2004 – „Autograf 2003” – wyróżnienie za obraz

2014 – konkurs „Lublin w Malarstwie” – wyróżnienie za obraz

2021- Wystawa pokonkursowa „Ku wolności”, Lublin – II nagroda za obraz

Galeria zdjęć: