Syta Anna

Członkini TPSP od 2015 r. 

Urodziła się 29 czerwca 1976 r. w Tychach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie (1996 r.) oraz historię sztuki na KUL w Lublinie (2002 r.). W latach 1996-2004 uczestniczyła w działaniach Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych PLAMA w Łęcznej.

Obecnie jest pracownikiem Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Mieszka i tworzy w Lublinie. W swojej pracy twórczej przeszła wiele fascynacji różnymi tematami i technikami plastycznymi: fotografią, rysunkiem, malarstwem akrylowym, olejnym, akwarelą, wreszcie temperą żółtkową.

Uczestniczyła w wielu plenerach w kraju i za granicą, prezentując obfity dorobek na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Podczas studiów poznała średniowieczne malarstwo tablicowe, którego technologię zgłębiała poprzez kopiowanie arcydzieł późnogotyckiego malarstwa czeskiego w pracowni konserwacji zabytków KUL. Z biegiem czasu tematyka religijna zyskała najważniejsze miejsce w jej twórczości. Pracuje dużo, wciąż doskonaląc swoje umiejętności zwłaszcza w zakresie malarstwa ikonowego i pozłotnictwa. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych, instytucjach i kilku kościołach w kraju i za granicą.

Galeria zdjęć: