Rogala Roman

Członek TPSP od 1993r. Honorowy członek Towarzystwa.

Urodzony 15 listopada 1938 roku w Lublinie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie oraz Studium Nauczycielskie w Łodzi. W latach 1995 – 2001 pełnił funkcję wiceprezesa TPSP do spraw wystaw w TPSP w Lublinie.
Za aktywną działalność w dziedzinie upowszechniania kultury oraz dorobek artystyczny, został wyróżniony w 1999 roku dyplomem uznania i nagrodą Marszałka Województwa Lubelskiego.
W roku 1999 i w 2004  wyróżniony został dyplomami za aktywną działalność w dziedzinie upowszechniania kultury przez Prezydenta Miasta Lublina.
W 2005 i 2008 roku otrzymał nagrodę w konkursie „Lublin w malarstwie”.

Od 2016r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie.

Galeria zdjęć: