Popek Stanisław – Honorowy Senior TPSP

Członek TPSP od 1985 r. Honorowy Senior Towarzystwa. 

Urodzony 20.02.1936 r. w Korytynie na Zamojszczyźnie, profesor psychologii. Studiował także historię sztuki, wychowanie plastyczne i pedagogikę. Pracował jako nauczyciel i metodyk wychowania plastycznego, od 1973 roku na wydziale pedagogiki i psychologii UMCS w Lublinie, w latach 2003-2006 rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu.

Autor kilku monografii z zakresu psychologii zdolności, twórczości i sztuki. Pisze wiersze, wydał dziewięć tomów poezji. Od pięćdziesięciu lat para się malowaniem, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, w Warszawie prezentował swoje prace cztery razy. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień za działalność naukową i artystyczną, opracowanie programu wychowania plastycznego, rozprawę doktorską i habilitacyjną.

Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, Związku Literatów Polskich (1998-2002: prezes Lubelskiego Oddziału) i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Galeria zdjęć: