Kotarska Stanisława

Członkini TPSP od 2010 r.

Maluje z potrzeby serca. Naukę malarstwa rozpoczęła w Ognisku Plastycznym przy lubelskim TPSP, początkowo u mgr W. Figla, następnie kontynuowała u mgr W. Arbaczewskiego. W latach 2011/2012 uczęszczała na zajęcia malarskie do mgr M. Bijasa. Interesują ją tematy tj. postać, martwa natura i tradycja wiejska. Wielokrotnie uczestniczyła w wystawach zbiorowych organizowanych przez TPSP. W 2016 roku jej obraz Skrzynia skarbów został wyróżniony w konkursie organizowanym przez lubelskie TPSP „Lublin w Malarstwie”. W tym samym konkursie w roku 2017 otrzymała II nagrodę za obraz Światło księżyca, a w 2019 r. III nagrodę za obraz pt. Wybór.

Zorganizowała kilka wystaw indywidualnych m.in w Motyczu, Zawieprzycach, Radawczyku. Od kilku lat współpracuje z LGD „Kraina wokół Lublina” organizując i prowadząc plenery, na których powstają prace przeznaczone na cele charytatywne.

Od 2016 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie.

Galeria zdjęć: