Kot Paweł

Członek TPSP od 2012 r.

Uczestnik zajęć z ikonopisania z grupy pod kier. mgr Waldemara Figla.

Galeria zdjęć: